Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rzecznik Rzetelności Naukowej w AM

W Akademii Medycznej w Warszawie utworzono pierwsze w polskich warunkach akademickich stanowisko Pełnomocnika Rektora – Rzecznika Rzetelności Naukowej. W drodze konkursu został na nie powołany dr n. med. Marek Wroński.

Zadaniem postawionym przed Rzecznikiem Rzetelności Naukowej jest zapobieganie szeroko rozumianym zjawiskom patologicznym w nauce. Na konkretnych przykładach, krajowych i zagranicznych, rzecznik będzie pokazywał przypadki złych postępowań w nauce oraz przedstawiał konsekwencje takich zachowań. Będzie również przygotowywał zalecenia dla społeczności akademickiej dotyczące regulacji spraw publikacji naukowych.

Działalność rzecznika będzie miała charakter prewencyjny. Organizowane będą wykłady zarówno dla przedstawicieli różnych specjalności lekarskich, jak również dla osób zajmujących się sprawami nauki i dydaktyki w uczelni. Szkolenia dotyczące obowiązujących przepisów oraz standardów postępowania będą skierowane także do członków nowego składu komisji dyscyplinarnej oraz nowych rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez nowe władze rektorskie. Rzecznik Rzetelności Naukowej będzie służył radą i pomocą zarówno pracownikom uczelni zwracającym się do niego anonimowo, poprzez email czy też telefon, jak i tym, którzy będą kontaktowali się z nim jawnie.

Rzecznik Rzetelności Naukowej będzie jednocześnie pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Rzetelności Naukowych. W oparciu zarówno o posiadaną wiedzę dotyczącą patologii występujących w nauce, jak również regulacje zawarte w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, będzie doradzał, jakie kroki i działania powinny być podjęte w różnych sprawach dotyczących złamania etyki naukowej oraz naruszenia dobrych obyczajów akademickich. Będzie służył radą rektorowi, członkom kolegium rektorskiego, rzecznikowi dyscyplinarnemu, przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej oraz, jeśli będzie taka potrzeba, dziekanom.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter