Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Senacka Komisja o zmianie nazwy AM

W środę 30 stycznia 2008 r. senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, po rozpatrzeniu projektu ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”, zarekomendowała Izbie Wyższej Parlamentu jego uchwalenie. W posiedzeniu Komisji uczestniczył prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, Rektor AM. Posiedzenie Senatu, na którym prawdopodobnie odbędzie się głosowanie w tej sprawie, planowane jest na 20 i 21 lutego.

Później ustawa będzie czekała już jedynie na podpis Prezydenta i publikację w dzienniku ustaw. Po 14 dniach od ogłoszenia ustawy Akademia Medyczna w Warszawie oficjalnie zmieni nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Z wnioskiem o zmianę nazwy uczelni wystąpił Senat Akademii Medycznej w Warszawie, który 25 września 2006 roku jednogłośnie podjął uchwałę w tej sprawie. Wniosek trafił do Ministerstwa Zdrowia, następnie przeszedł pełną procedurę stosowaną dla ustaw. Poddany został m.in. konsultacjom społecznym. Na drodze do laski marszałkowskiej stanęło jednak rozwiązanie parlamentu. Po wyborach 21 grudnia 2007 r. projekt ustawy trafił do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pierwsze czytanie odbyło się 9 stycznia 2008 r. Komisja po rozpatrzeniu projektu zarekomendowała Sejmowi jego uchwalenie. Izba Niższa Parlamentu przegłosowała ustawę 23 stycznia 2008 r.

  • Sejm za zmianą nazwy AM: Akademia Medyczna w Warszawie zmienia nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wczoraj Sejm przegłosował ustawę w tej sprawie. Do oficjalnej zmiany nazwy potrzeba jeszcze zgody Senatu i podpisu Prezydenta.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter