Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Finał konkursu prac magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym

Znamy już zwycięzców 44 edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską przygotowaną na Wydziale Farmaceutycznym warszawskiej Akademii Medycznej.

Najwyżej oceniona została praca Patrycji Klimek pod tytułem "Stężenie tioli niebiałkowych w osoczu krwi oraz erytrocytach dzieci szczupłych i otyłych". Drugie miejsce jury przyznało Pawłowi Podbielskiemu za pracę na temat " Występowania i analizy genów bla kodujących enzymu typu ESβL u szczepów Pseudomonas aeruginosa". Trzecie miejsce zajęła praca Agnieszki Gładysz zatytułowana "Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP10 oraz transfektanach OVP10/SHH i OVP10/VEGF.

Zwycięska praca magisterska powstała w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej AM pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Pachecki. Bezpośrednim opiekunem pracy była dr Zofia Suchocka.

Laureat drugiego miejsca w konkursie Paweł Podbielski swoją pracę wykonał w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej AM pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Tyskiego. Bezpośrednim opiekunem pracy była dr Agnieszka Laudy.

Agnieszka Gładysz swoją pracę magisterską wykonała w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie pod kierunkiem dra hab. Macieja Małeckiego oraz w kierowanej przez prof. dra hab. Jana Pacheckę Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej AM.

Prace, którym w finale konkursu przyznano dwie pierwsze nagrody, wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych.

Celem konkursu na Wydziale Farmaceutycznym AM jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych absolwentów farmacji. Do 44 edycji konkursu zgłoszono 35 prac magisterskich obronionych w roku akademickim 2006/2007.

Prace do konkursu zgłaszają zakłady i katedry Wydziału Farmaceutycznego, a ocenia je jury, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi oraz studenci Wydziału. Pracom 27-osobowego jury przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Tokarz Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Wydziału Farmaceutycznego.

Jury powołuje 3- lub 4-osobowe zespoły recenzentów, których zadaniem jest ocena prac nadesłanych na konkurs. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie prace są klasyfikowane do grup tematycznych, a następnie oceniane przez zespoły recenzentów. W ten sposób wyłaniani są finaliści zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu, na który składa się sesja plakatowa oraz sesja referatowa. Suma punktów zdobyta w obu etapach wyłania zwycięzców.

Konkurs jest organizowany przez Samorząd Studentów AM we współpracy z władzami uczelni i władzami Wydziału.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z sesji plakatowej towarzyszącej tegorocznej edycji konkursu.


Sesja plakatowa w ramach 44 Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym

11-20 lutego 2008 r., Wydział Farmaceutyczny AM

Fot.: Tomasz Jędrzejewski, Dział Fotomedyczny AM

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie


Ogłoszenie wyników Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym

20 lutego 2008 r., Wydział Farmaceutyczny AM

Fot.: Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny AM

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter