Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uhonorowani przez PTL

W piątek 24 października 2008 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznak Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za rok 2007.

W gronie 10 lekarzy uhonorowanych najwyższym odznaczeniem PTL – Medalem „Gloria Medicae” – znalazł się prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kawalerami tego zaszczytnego tytułu zostali także: prof.
dr hab. n. med. Jacek Łuczak (Poznań), prof. dr hab. n. med. Stefan Angielski (Gdańsk), prof. dr hab. n. med. Maria Gołębiowska (Łódź), prof. dr hab. n. med. Bibiana Mossakowska (Warszawa), dr n. med. Bronisław Orawiec (USA), dr n. med. Barbara Siwińska (Śrem), dr n. med. Ireneusz Tyszkiewicz (Warszawa), dr n. med. Janusz Czarnecki (Toruń) oraz dr n. med. Andrzej Burski (Radom).

Wśród osób, które otrzymały odznaczenie „Zasłużonemu – PTL” znalazł się prof.
dr hab. n. med. Leszek Pączek – były Rektor WUM. Odznaki „Zasłużonemu–PTL” przyznano również: prof. dr hab. n. med. Witoldowi Mazurowskiemu, przez wiele lat związanemu z Katedrą i Kliniką Neurochirurgii naszej Uczelni, Prezes „Fundacji Polsat” Małgorzacie Żak–Solorz wraz z Zespołem oraz Redaktorowi Pawłowi Walewskiemu
z tygodnika „Polityka”.

Odznaczenie „Bene Meritus” Towarzystwo przyznało, pracującemu przez wiele lat w Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM, prof. dr hab. n. med. Henrykowi Skarżyńskiemu wraz z Zespołem Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii
i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Medal „Gloria Medicae” Polskie Towarzystwo Lekarskie przyznaje wybitnym przedstawicielom świata lekarskiego. Na dyplomie wydawanym równocześnie
z medalem znajduje się tekst w języku polskim i łacińskim: „Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Kapituła Medalu „Gloria Medicae” przyznaje to najwyższe odznaczenie”.

Medal „Gloria Medicae” został ustanowiony w 1990 roku z inicjatywy prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzego Woy–Wojciechowskiego przy współudziale członka honorowego PTL prof. Kazimierza Imielińskiego. Na Medalu umieszczony jest wizerunek Józefa Strusia (1510 – 1566), wybitnego przedstawiciela polskiej medycyny XVI wieku z dewizą „Floreat Res Medica”.


 

Uhonorowani przez PTL

24 października 2008 r.

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie

Zdjęcia wykonała firma Art Foto

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter