Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN dla pracowników Centrum Biostruktury WUM

Prof. Sergiusz Jóźwiak z Centrum Zdrowia Dziecka oraz dwaj adiunkci z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury – dr Jarosław Jóźwiak i dr Paweł Włodarski otrzymali zespołową Nagrodę Naukową PAN. Wyróżniono ich za pracę opublikowaną na łamach „Lancet Oncology”

Praca nosząca tytuł „Possible mechanisms of disease development in tuberous sclerosis” była ukoronowaniem kilkuletniego cyklu badań, których znaczenie zostało docenione przez edytorów tego prestiżowego periodyku.
Autorzy przedstawiają oryginalną hipotezę o kluczowej roli kinazy Erk w rozwoju glejaków typu SEGA (ang. Subependymal Giant Cell Astrocytoma) powstających u chorych na stwardnienie guzowate. Nowatorski charakter badań naukowców, szczególnie zaś stopień trudności, jaki towarzyszył opublikowaniu pracy kwestionującej rolę kinazy Akt w chorobie, którą cechuje aktywacja mTOR, wyróżnia tę publikację na tle innych doniesień z prac powstałych wyłącznie w Polsce.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter