Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sympozjum „Aktualne wyzwania żywienia klinicznego”

Aktualne wyzwania żywienia klinicznego to temat Polsko–Włoskiego Dwustronnego Sympozjum, które odbyło się w poniedziałek 17 listopada 2008 r. w Sali Senatu naszego Uniwersytetu. Głównym organizatorem spotkania, objętego patronatem JM Rektora, była Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu kierowana przez prof. Marka Pertkiewicza.

Podczas sympozjum specjaliści żywienia klinicznego z Polski i Włoch dyskutowali
o problematyce żywienia klinicznego, a aktualnych wyzwaniach, jakie stoją przed specjalistami tej dziedziny medycyny. Konferencję rozpoczął Profesor Pertkiewicz, który powitał uczestników spotkania oraz podziękował za wsparcie inicjatywy prof. Markowi Krawczykowi - JM Rektorowi WUM oraz Pani Annie Biefari Melazzi – Ambasadorowi Włoch w Polsce.

Rektor WUM pogratulował Profesorowi Pertkiewiczowi organizacji spotkania
o międzynarodowym charakterze. – To potwierdza znakomity poziom i renomę naukowców naszej uczelni, nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej – podkreślał Rektor. Jego Magnificencja podziękował Pani Ambasador za obecność i zaangażowanie w to naukowe wydarzenie.

Serdeczne słowa Rektor skierował do profesora Brunona Szczygła. – Jest z nami jeden z twórców żywienia klinicznego w naszym kraju, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Żywienia naszej Uczelni, z której na cały kraj rozwinęło się żywienie kliniczne – mówił Rektor.

Prof. Marek Krawczyk podkreślił dwa cele spotkania: – Pierwszym jest stworzenie platformy do merytorycznej debaty w gronie specjalistów, dokonanie przeglądu najnowszych osiągnięć z dziedziny medycyny, którą na co dzień zajmują się uczestnicy Sympozjum. Drugim, równorzędnym celem, jest integracja polskich i włoskich specjalistów zajmujących się żywieniem klinicznym – zaznaczył Profesor.

W swoim wystąpieniu Pani Anna Biefari Melazzi – Ambasador Włoch w Polsce podziękowała JM Rektorowi za goszczenie uczestników konferencji w murach WUM. Pani Ambasador zwróciła się do lekarzy i naukowców zgromadzonych na Sali: – Dziękuję Wam za waszą pracę, za zaangażowanie, za to jak codziennie z wielkim oddaniem zajmujecie się pacjentami wymagającymi żywienia klinicznego – mówiła Pani Ambasador.

Następnie profesor Marek Pertkiewicz poprosił prof. Brunona Szczygła – Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego oraz dr Maurizio Muscaritoliego – Prezydenta Włoskiego Towarzystwa Sztucznego Odżywiania
i Metabolizmu, którzy byli moderatorami pierwszej sesji, do rozpoczęcia części naukowej konferencji.
W pierwszej sesji wygłoszonych zostało 6 wystąpień:

 • What means „clinical nutrition” ? – Marek Pertkiewicz, Warsaw
 • Malnutrition and consequences. Did the resolution of the Council of Europe improve the situation ? – Alessandro Laviano, Rome
 • What we know about malnutrition in Poland ? – Michał Talarek, Warsaw
 • Anorexia / cachexia syndrome – Maurizio Muscaritoli, Rome
 • Outcome of HPN and HEN in incurable cancer patients in Poland – Katarzyna Karwowska, Poznań
 • Definition and staging of cancer cachexia – Federico Bozzetti, Milan

W sesji drugiej, moderowanej przez dr Teresę Kortę oraz dr Federico Bozettiego, zaprezentowanych zostało 7 referatów:

 • Physicians/Dietitians role, responsibility and partnership in the nutritional care of in–patients – Augusta Palmo, Torino
 • Dietitians in Poland – tremendous needs, underestimated and unutilized abilities – Bruno Szczygieł ,Warsaw
 • Polish approach to Home Parenteral Nutrition – did HPN in adverse conditions increases complications rate? – Marek Kunecki, Łódź
 • Home artificial nutrition and intestinal transplantation in Italy – Loris Pironi, Bologna
 • Assessment of the need for intestinal transplantation for children in Poland – the experience from home parenteral nutrition program – Małgorzata Łyszkowska, Warsaw
 • Development of Home Enteral Nutrition in Poland after POLSPEN initiative approval by National Health Fund – Stanisław Kłęk, Cracow
 • What we solved and what we need to solve in clinical nutrition in Poland in answer to „nutritional” Resolution of the Council of Europe? – Teresa Korta, Warsaw
 • What we could do together to improve the situation ? – Maurizio Muscaritoli, Rome and Marek Pertkiewicz, Warsaw

Spotkanie, obok Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM, organizowały: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Societa Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo, Ambasada Włoch w Warszawie, Komisja Żywienia Klinicznego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN oraz Instytut Kultury Włoskiej
w Warszawie.


 

Sympozjum „Aktualne wyzwania żywienia klinicznego”

17 listopada 2008 r.

Fot.: Arkadiusz Fijałkowski, Dział Fotomedyczny WUM

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter