Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Polski Sukces – Promocja Zdrowia”

12 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja „Polski Sukces – Promocja Zdrowia” zorganizowana przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego oraz Zakład Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję objął patronatem prof. dr hab. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie otworzyli wspólnie: pan Andrzej Czernek (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego), prof. dr hab. Krzysztof Opolski (UW) oraz prof. dr hab. Bolesław Samoliński (WUM). Słowo wstępne wygłosili prof. dr hab. Sławomir Majewski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą WUM oraz prof. dr hab. Jerzy Szczerbań. Wystąpienia te podkreśliły rolę znaczenia promocji zdrowia – tematu konferencji.

Swoją obecnością uczestników konferencji zaszczycili: prof. dr hab. Marek Kulus – Prorektor ds. Dydaktyczno–Wychowawczych WUM, dr n med. Beata Małecka – Libera – poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, prof. dr hab. Alfred Owoc – Rektor Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego, dr n med. Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń pracodawców.

Podczas konferencji przedstawione zostały wybrane polskie osiągnięcia w dziedzinie promocji zdrowia. Zaprezentowano: badanie Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) zrealizowane przez Zespół pod kierownictwem prof. Bolesława Samolińskiego – Kierownika Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, program prewencji chorób układu krążenia w Polsce (POLKARD), którym kieruje prof. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, a także programy i badania dotyczące słuchu, mowy i wzroku realizowane pod kierownictwem prof. Henryka Skarżyńskiego – Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W czasie intensywnej debaty publicznej poświęconej wyzwaniom stojącym przed polską służbą zdrowia podjęty został, nie mniej ważny, temat przyszłości krajowej medycyny, medycznych badań naukowych oraz ich znaczenia dla rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. Jak podkreślają organizatorzy promocja zdrowia nie powinna skupiać się jedynie na „białym personelu”, działającym w ramach systemu ochrony zdrowia. Dlatego do udziału w konferencji zaproszone zostały również środowiska pracodawców, które są integralną częścią zarządzania zdrowiem współczesnego społeczeństwa.

Przed przystąpieniem do debaty dr Grzegorz Juszczyk z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM przedstawił wyniki swojej pracy, dotyczącej roli pracodawcy w systemie opieki zdrowotnej. Jak wykazał, coraz więcej pracowników uskarża się na dolegliwości związane z pracą. Problemy zdrowotne dotykające osoby młode aktywne zawodowo mogą mocno obniżać jakość życia i efektywność pracy. Skutkiem tych zjawisk są poważne straty ekonomiczne dla pracodawców w postaci absencji chorobowej krótko– i długoterminowej, wydatków na opiekę medyczną i nieefektywnej pracy. Prezentacja ta była wstępem do debaty „Czy inwestycje w opiekę zdrowotną pracowników są opłacalne?”. Udział w dyskusji ze strony pracodawców wzięli: dr Grażyna Spytek–Bandurska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, dr Małgorzata Sanokowska–Wójcik z Konfederacji Pracodawców Polskich, lek. Wojciech Bociański z Buissness Center Club oraz dr hab. n. med. Waldemar Skawiński z Krajowej Izby Gospodarczej.


 

Konferencja „Polski Sukces – Promocja Zdrowia”

12 grudnia 2008 r.

Foto.: Dział Fotomedyczny

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube