Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sesja naukowo–historyczna

Postaci prof. Bronisława Koskowskiego – nestora nowoczesnej polskiej farmacji, współtwórcy Wydziału Farmaceutycznego – poświęcona była sesja historyczno–naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji w czwartek 18 grudnia 2008 roku.

Sesję prowadził prof. dr hab. Mirosław Szostek – Przewodniczący Stowarzyszenia. Prof. Szostek podkreślił, jak ważne jest, że Sesja ta poświęcona jest wybitnemu farmaceucie. Podziękował za wsparcie przy organizacji spotkania prof. dr hab. Markowi Krawczykowi – Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz współorganizatorom: prof. dr hab. Markowi Naruszewiczowi – Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego oraz prof. dr hab. Edmundowi Sieradzkiemu – Kierownikowi Zakładu Farmacji Stosowanej.

W swoim wystąpieniu Rektor powiedział, że sesja, której patronuje, jest wyrazem hołdu, jaki członkowie Społeczności Uczelni składają swoim Wielkim Poprzednikom i Nauczycielom.

„Profesor Bronisław Koskowski to postać wybitna, osoba wielce zasłużona dla polskiej farmacji, dla jej organizowania i nauczania. Wielka postać naszej Uczelni. To Pionier zasady podniesienia wykształcenia farmaceutów do poziomu akademickiego, Profesor i Wykładowca Farmacji Stosowanej, Współtwórca utworzonego w 1926 roku przy Uniwersytecie Warszawskim Wydziału Farmaceutycznego, Prodziekan tego Wydziału, (za czasów gdy Dziekanem był profesor Władysław Mazurkiewicz), Inicjator budowy gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 1939 roku Dziekan Tajnego Wydziału Farmaceutycznego, wreszcie po II Wojnie Światowej Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest autorem licznych pionierskich publikacji z zakresu farmacji: Receptury, Podręcznika do oceny dobroci leków, Nauki o przyrządzaniu leków i ich postaciach czy Propedeutyki farmaceutycznej, która jest uważana za arcydzieło sztuki wychowania farmaceutów.

Profesor był Doktorem Honoris Causa Wydział Farmaceutycznego Uniwersytetu w Nancy oraz Członkiem Korespondentem Towarzystwa Farmaceutycznego w Paryżu. Współtworzył Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. W 1945 roku, rok przed śmiercią, zostaje wybrany Prezesem nowo powołanej Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dokonania Profesora Bronisława Koskowskiego na rzecz polskiej farmacji są tak wielkie, że określany jest mianem Pater Pharmaciae – Ojca Farmacji”
– mówił Rektor do zebranych w Sali Senatu naszej Uczelni.

„Nie ma rozwoju bez odnoszenia się do autorytetów. a do nich z pewnością należy prof. Bronisław Koskowski. Powinniśmy kierować się wzorcami i odnosić się do ludzi takich, jak prof. Koskowski, którzy z niczego tworzyli nową jakość, nową wartość dla polskiej medycyny” – mówił prof. dr hab. Marek Naruszewicz – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Sylwetkę prof. dr hab. Bronisława Koskowskiego przybliżył uczestnikom sesji prof.
dr hab. Edmund Sieradzki – Kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej.


 

Sesja naukowo–historycznaj

18 grudnia 2008 r.

Foto.: Dział Fotomedyczny

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube