Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu CePT

23 grudnia 2008 r. w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.Na spotkaniu członkowie Konsorcjum podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu CePT w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2: Infrastruktura sfery B + R, działanie 2.2.

Wniosek zostanie złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z załącznikami:

  • studium wykonalności projektu CePT
  • matrycą logiczną projektu pod nazwą Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
  • analizą potencjalnego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć planowanych w ramach realizacji projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
  • programem badawczym Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
  • dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność wnioskodawcy
  • dokumentami potwierdzającymi prawo do dysponowania nieruchomością do celów projektu
  • programami funkcjonalno – użytkowymi
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter