Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozdanie dyplomów I Wydziału Lekarskiego

22 grudnia 2008 r. w Filharmonii Narodowej odbyła się 74. promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego naszego Uniwersytetu. Dyplomy z rąk prof. dra hab. Marka Krawczyka – Rektora oraz prof. nadzw. dra hab. Mirosława Wielgosia – Dziekana Wydziału odebrało 250 lekarzy i 100 lekarzy dentystów.

Władze Uczelni wraz z Jego Magnificencją Rektorem reprezentowali Prorektorzy – prof. dr hab. Marek Kulus, dr hab. Sławomir Nazarewski oraz Kanclerz Małgorzata Kozłowska.

Zaproszenie Dziekana I Wydziału Lekarskiego przyjęli: byli Rektorzy naszej Uczelni
– prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko, prof. dr hab. Andrzej Górski, prof. dr hab. Leszek Pączek, Dziekani Wydziałów: II Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Jerzy A. Polański, Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Wójcik, Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. dr hab. Zbigniew Gaciong oraz byli Dziekani I Wydziału Lekarskiego: prof. dr hab. Andrzej Trzebski, prof. dr hab. Zbigniew Szreniawski, prof. dr hab. Wiesław Gliński, a także Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Andrzej Włodarczyk. W tym wyjątkowym dniu Bohaterom Uroczystości – Absolwentom I Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii – towarzyszyły rodziny i bliscy.

Otwierając uroczystość, która odbyła się zgodnie akademicką tradycją, prof. nadzw. Mirosław Wielgoś mówił do nowo promowanych lekarzy: „W dzisiejszych czasach niełatwo być lekarzem. Potrzebna jest wytrwałość, upór, ciągłe doskonalenie się i pogłębianie wiedzy, permanentne zaangażowanie i odporność na stres. Ale bycie lekarzem to przede wszystkim wielka odpowiedzialność – już nie tylko za siebie i swoje czyny, ale – przede wszystkim – za zdrowie i życie innych ludzi, Waszych przyszłych pacjentów.”

Dziekan Wielgoś radził Absolwentom, aby byli wierni swoim ideałom i aby nie zapominali o tym, czego uczyli się na studiach. „Nie zmarnujcie tego, co wpajano w Was przez ostatnie lata. Pamiętajcie, że Uczelnia nie uczyła Was patrzenia na pacjenta przez pryzmat rozliczeń, cyferek i kontraktów SALUS AEGROTI SUPREMA LEX!!!” – mówił Dziekan.

W swoim przemówieniu prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor naszego Uniwersytetu podkreślił, że rozdanie dyplomów lekarzy i lekarzy dentystów jest wielkim świętem Uczelni, ale przede wszystkim świętem I Wydziału Lekarskiego, Wydziału o najdłuższych tradycjach, Wydziału, który jest kolebką naszej Almae Matris.

Kierując słowa do nowo promowanych lekarzy JM mówił, że rozdanie dyplomów jest zarazem początkiem i końcem niezwykle ważnego etapu ich życia. Zwieńczeniem sześciu lat ciężkiej pracy podczas studiów, rozpoczęciem czasu aktywności zawodowej.
„Od dzisiaj jesteście członkami wielkiej lekarskiej rodziny” – mówił Rektor.

JM podkreślił, że Władze Uczelni cieszy fakt zwiększenia liczby rezydentur – z 1529 przyznanych w roku 2007, do ok. 2500 w roku 2008. Rektor wyraził nadzieję, że tendencja wzrostu będzie utrzymana, ale podkreślił także, że niezwykle ważny jest wzrost uposażeń dla lekarzy na etatach rezydenckich. JM zaznaczył, że z zadowoleniem przyjęty został również kierunek zmian dotyczący odbywania stażu. „Pierwszy raz od kilku lat młodzi lekarze rozpoczynający specjalizację nie byli zmuszani do rejestrowania się jako bezrobotni, ale rozpoczęli już specjalizację w wybranej przez siebie dziedzinie” – mówił prof. Marek Krawczyk.

W swoim wystąpieniu Rektor odbiegając na chwilę od głównego celu spotkania – wręczenia dyplomów – odniósł się do sytuacji szpitali klinicznych.

„Niezrozumiały jest nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich Rektorów Uczelni medycznych pogląd wyrażany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że szpitale uniwersyteckie wykonują te same zadania medyczne jak inne, o mniejszym potencjale zawodowym i sprzętowym. Takie skojarzenie jest zakłamaniem. To w naszych szpitalach klinicznych leczy się najtrudniejszych chorych, najtrudniejsze powikłanie choroby i najbardziej skomplikowane schorzenia.” – mówił Rektor. I podkreślał, że „utrzymywanie finansowania szpitali akademickich na dotychczasowym poziomie nie spowoduje poprawy wyniku finansowego. Nie pomogą żadne przekształcenia w Spółki Prawa Handlowego. Medycyna wysokospecjalistyczna jest droga, ale nasza polska medycyna, która jest równie dobra jak w innych krajach, nie może być ciągle niedoinwestowana”. Kończąc swoje wystąpienie Rektor zwrócił się do Absolwentów słowami: „Miejcie wielką pokorę wobec wykonywanego zawodu i cierpienia chorych. Bądźcie zawsze zaufanymi przyjaciółmi swoich pacjentów”.

Okolicznościowy wykład pt. „Quo vadis medice?” wygłosił były Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. Andrzej Górski. Ten wybitny lekarz i humanista w swoim wystąpieniu szukał odpowiedzi zarówno na pytanie zawarte w tytule wystąpienia, jak również na kolejne, które postawił: „Quo vadis medicinae?”. Myślą przewodnią tych poszukiwań były słowa Profesora Władysława Bartoszewskiego „Są w Polsce dwa różne słowa: opłaca się i warto. Opłaca się odnosi się do dochodu, zysku, korzystnego interesu. Natomiast słowo warto towarzyszy myśleniu o wartościach. Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca. Ale z całą pewnością, nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte”.

Profesor Górski w swoim wystąpieniu nawiązywał do kryzysu służby zdrowia, który Jego zdaniem, ma wymiar ogólnoświatowy. Podkreślał, że „nakłady na badania naukowe realizowane z pozycji niezależnych, tzn. nie dyktowanych przez czynniki komercyjne, są zupełnie symboliczne”, a „praca zgodna z ideałami nauki, tzn. poszukiwania prawdy z pozycji niezależnych, a zatem pro publico bono, w świecie medycznym coraz mniej się opłaca w konfrontacji z działalnością naukową typu komercyjnego, nie wspominając oczywiście o możliwościach dodatkowej pracy usługowej”.

Prof. Górski mówił o dylematach etycznych związanych z rozwojem medycyny, o powinności środowiska i roli uniwersytetu medycznego w kształtowaniu postaw młodych lekarzy. Wspominał swoich Wielkich Nauczycieli – Doktorów Honoris Causa naszej Uczelni: Profesora Kazimierza Ostrowskiego oraz Profesora Tadeusza Orłowskiego.

Podsumowując swój wykład profesor Andrzej Górski zwrócił się do zebranych słowami:

„Nauki medyczne w Polsce potrzebują dziś młodych lekarzy, którzy będą się starali połączyć pracę przy łóżku chorego z badaniami naukowymi. Jest to oczywiście zadanie niełatwe, być może nie zawsze się to również opłaca – ale czy nie warto pamiętać o maksymie Profesora Bartoszewskiego?”.
(Pełny tekst wykładu prof. Andrzeja Górskiego „Quo vadis, medice?” zamieszczamy na końcu tekstu).

Kulminacyjnym punktem Uroczystości było złożenie Przyrzeczenia Lekarskiego przez 350 nowych adeptów sztuki lekarskiej odebranego przez prof. nadzw. dr hab. Mirosława Wielgosia – Dziekana I Wydziału Lekarskiego.

Tradycyjnie, jak co roku podczas uroczystości rozdania dyplomów, odbyło się wręczenie nagród JM Rektora. W tym roku za działalność naukową Nagrodę Indywidualną I Stopnia otrzymał Filip Szymański, a Nagrodę Indywidualną II stopnia Jacek Bil. Wręczone zostały również Złote Odznaki Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Te nagrody za osiągnięcia naukowe dla najbardziej zasłużonych członków STN otrzymali w tym roku: Katarzyna Chwiejczak, Agata Dukaczewska, Paulina Durańska, Anna Hrynkiewicz, Łukasz Artyszuk, Piotr Skarżyński, Filip Szymański.

Wieczór w Filharmonii Narodowej uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu studentki I Wydziału Lekarskiego Karoliny Cichoń, na który złożyły się następujące utwory: Preludium i fuga Cis-dur J.S.Bacha, Sonata B-dur op.22 cz.I „Allegro con brio” L. van Beethovena, „Moto perpetuo” Mac Dowella i Ballada As-dur op.47 nr 3 Fr. Chopina.

Po zakończeniu Uroczystości obył się Wydziałowy Wieczór Wigilijny zorganizowany dla Rady Wydziału oraz zaproszonych Gości przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. nadzw. dr hab. Mirosława Wielgosia.


 

Rozdanie dyplomów I Wydziału Lekarskiego

22 grudnia 2008 r.

Foto.: Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube