Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był gospodarzem XVLVI obrad Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego działającej przy Parlamencie Studentów RP. Spotkanie odbyło się w dniach 4-6 marca br.  

Posiedzenie wpisało się w cykl spotkań, podczas których przedstawiciele samorządów studenckich reprezentujących wszystkie państwowe uczelnie medyczne wymieniają poglądy na temat programu studiów medycznych i życia studenckiego w szkołach wyższych.

W spotkaniu, które zorganizowano w sali Senatu WUM, uczestniczyli: p. o. Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego MZ – Katarzyna Chmielewska, Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Anna Kamińska, Przewodnicząca Parlamentu Studentów RP – Dominika Kita oraz przedstawiciele uczelnianych samorządów.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

 

Fot.: Jarosław Oktaba

Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Spotkanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter