Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM

11 marca 2011 r. w Auli Centrum Dydaktycznego WUM odbył się finał I Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Oddziale Analityki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2009/2010.  

Organizatorem konkursu był Samorząd Studentów Oddziału Analityki Medycznej we współpracy z Władzami Uczelni oraz Władzami Wydziału Farmaceutycznego reprezentowanymi przez prof. Piotra Wroczyńskiego – Prodziekana ds. Oddziału Analityki Medycznej.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie w środowisku medycznym kierunku analityka medyczna i zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Na konkurs wpłynęło 19 prac. Na podstawie oceny zespołów recenzentów do II etapu konkursu – sesji plakatowej i referatowej – zakwalifikowano 12 z nich.

Na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas obydwu sesji, Jury wyłoniło trzy najlepsze prace Konkursu. Pierwsze miejsce zdobyła Justyna Ciepły za pracę pt.:„Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV-1 izolowanych w Polsce w 2008 r”., która została również wyróżniona na Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. Miejsce drugie przypadło Ewelinie Kawce za„Ilościową i jakościową ocenę mikropęcherzyków płytkowych”, natomiast trzecią lokatę uzyskała praca autorstwa Magdaleny Araźnej pt.: „Przydatność wyliczania przesączania kłębuszkowego na podstawie stężenia cystatyny u chorych z granicznymi wartościami e-GRF”.

Sesję finałową otworzył prof. Piotr Wroczyński, a poprowadziły ją przedstawicielki Samorządu Studenckiego Oddziału Analityki Medycznej: Magdalena Szmulik i Karolina Nowakowska. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: prof. Marek Kulus – Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. Marek Naruszewicz – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, prof. Jan Pachecka – twórca Oddziału Analityki Medycznej, prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Wiceprezes KRDL, prof. Dariusz Sitkiewicz – Prezes ZG PTDL w kadencji 2007-2010 i członek obecnego ZG PTDL, dr Hanna Zborowska – Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTDL, dr Henryk Owczarek – były wieloletni Prezes KRDL, twórca ustawy o zawodzie diagnosty laboratoryjnego, obecnie ekspert ds. diagnostyki laboratoryjnej przy Ministrze Zdrowia oraz dr Heros Dawid Musial i mgr Piotr Krawczyk – przedstawiciele Fundacji WienerLab.

Prof. Marek Kulus, zwracając się do zebranych, wyraził zadowolenie, że studenci podjęli inicjatywę oceny własnego dorobku. Życząc im zdobywania kolejnych szczebli kariery powiedział, że ma nadzieję iż najlepsi z nich staną się ważnymi postaciami polskiej nauki. Natomiast prof. Marek Naruszewicz, podsumowując zmagania konkursowe, pochwalił wysoki poziom prezentowanych prac oraz znaczenie praktyczne ich wyników. Zwrócił także uwagę, iż wyrasta nowa generacja pracowników naukowych pracujących w obszarze medycyny laboratoryjnej.

Wszystkim finalistom przyznano dyplomy i nagrody, a autorzy trzech najwyżej ocenionych prac dodatkowo otrzymali najnowszy podręcznik z zakresu diagnostyki laboratoryjnej: „Interpretacja badań laboratoryjnych” Johna Wallacha. Wszystkie wyróżnienia zostały ufundowane przez Partnerów Konkursu: JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samorząd Studentów WUM, Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Fundację WienerLab oraz wydawnictwo medyczne MediPage. 

 

Fot.: Michał Teperek

Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter