Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych

3 listopada 2011 r. Rektor prof. Marek Krawczyk i Prezes AstraZeneca Pharma David Brennan podpisali list intencyjny w sprawie współpracy dotyczącej utworzenia pierwszego w Polsce Akademickiego Centrum Badań Klinicznych.

Celem nowej inicjatywy jest wsparcie rozwoju badań klinicznych nie tylko w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale w przyszłości także w innych ośrodkach akademickich w Polsce.

„Inicjatywa ta znakomicie wpisuje się w strategię rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nasza Uczelnia tworzy kompleksowy system wdrażania wyników badań medycznych do praktyki, czyli szeroko rozumiany proces ich komercjalizacji. Pierwszym, niezmiernie ważnym ogniwem tego systemu jest Centrum Badań Przedklinicznch i Technologii (CePT), projekt finansowany przez Unię Europejską, który stwarza naszym naukowcom możliwości opracowania nowatorskich rozwiązań w medycynie. Integralną częścią projektu CePT jest stworzona przez nas platforma transferu technologii oraz specjalistyczne struktury zajmujące się komercjalizacją wyników badań, np. klaster BTM Mazovia. Naturalną kontynuacją tej strategii jest utworzenie jednostki ukierunkowanej na bezpośrednie wdrażanie wyników prac naukowych poprzez umożliwienie prowadzenia badań w warunkach klinicznych. Tego typu rozwiązania wymagają dużych nakładów finansowych i współpracy ze strategicznymi partnerami z przemysłu farmaceutycznego” – mówił w swoim wystąpieniu Rektor prof. Marek Krawczyk.

Akademickie Centrum Badań Klinicznych (ACTU, Academic Clinical Trial Unit) będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem zakładającym współpracę środowiska akademickiego i biznesu w celu rozwoju badań klinicznych. Ośrodek powstanie na wzór podobnych instytucji utworzonych w wielu krajach europejskich. Zadaniem Centrum będzie organizowanie procesu pozyskiwania i prowadzenia badań w podległych uczelniom szpitalach klinicznych.

„Współpraca między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) a AstraZeneca będzie miała kluczowe znaczenie w rozpoczęciu otwartego, transparentnego dialogu akademickiego środowiska medycznego z przemysłem farmaceutycznym” - mówił Rektor prof. Marek Krawczyk.

O wadze podpisywanego listu intencyjnego i drodze, jaką to porozumienie otwiera, mówił Prezes AstraZeneca Pharma David Brennan. Prezes AstraZeneca Pharma podkreślał, że Centrum przyczyni się do powstania wysokich standardów w badaniach klinicznych oraz będzie sprzyjało odkryciom w medycynie, które dostarczą pacjentom wysokiej jakości leków odpowiadających na ich potrzeby zdrowotne.

Wiceminister Zdrowia dr Adam Fronczak podkreślał ogromny potencjał polskiego rynku badań klinicznych oraz nawiązywał do regulacji prawnych dotyczących zarówno funkcjonowania branży farmaceutycznej, jak i badań klinicznych. ”Warszawski Uniwerystet Medyczny jest prekursorem w skali krajowej wprowadzania w życie nowoczesnych, światowych rozwiązań w dziedzinie badań klinicznych” – mówił wiceminister Adam Fronczak i życzył, aby droga od podpisania listu intencyjnego do konkretnych projektów była krótka.

Wykład na temat rynku badań klinicznych w Polsce i w Europie zaprezentował podczas spotkania prof. Piotr Fiedor z naszej Uczelni, który uczestniczy w pracach Europejskiej Agencji Leków. ”Polska jest największym rynkiem badań klinicznych w regionie. Badania kliniczne przekładają się bezpośrednio na rozwój gospodarczy kraju i bezwzględne korzyści dla społeczeństwa. Wartość rynku badań klinicznych w Polsce szacuje się na od 700-950mln zł rocznie. Każdego roku w naszym kraju ponad 30 tys. pacjentów bierze udział w badaniach klinicznych” – mówił m.in. prof. Piotr Fiedor. Profesor zwracał uwagę, że powstające Centrum zapewni studentom i pracownikom najnowszą technologicznie bazę, pacjentom umożliwi dostęp do najnowszych leków, metod terapeutycznych i technologii, zaś sektorowi publicznemu przyniesie oszczędności, ze względu na podwyższony standard leczenia finansowany przez przemysł.

W ramach Akademickiego Centrum Badań Klinicznych będą organizowane kursy edukacyjne dla studentów oraz kursy szkoleniowe dla lekarzy i innych specjalistów badań klinicznych.

Ponadto zostanie utworzona platforma przepływu informacji między uczelnią a firmami zainteresowanymi współpracą, m.in. w oparciu o tworzone elektroniczne bazy danych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest otwarty na współdziałanie z firmami mającymi doświadczenie w logistyce oraz posiadającymi środki na wsparcie środowiska akademickiego w obszarze organizacji badań klinicznych.

                                                              Marta Wojtach
                                                                 rzecznik prasowy

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Pierwsze w Polsce Akademickie Centrum Badań Klinicznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter