Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”

4 listopada w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu odbyła się czwarta z kolei Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”. W tym roku wydarzeniu patronował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbara Kudrycka, a w jego zorganizowaniu wsparła naszą Uczelnię Politechnika Warszawska.

Celem konferencji było omówienie mechanizmów finansowania infrastruktury badawczej oraz projektów B+R, oraz podkreślenie roli interdyscyplinarnych projektów w rozwoju nowych technologii medycznych o wysokim potencjale komercyjnym. Sympozjum podzielone było na sesję otwierającą oraz trzy sesje merytoryczne, z czego ostatnią w całości poświęcono dyskusji panelowej z udziałem m. in. przedstawicieli środowiska naukowego. Konferencję swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Małgorzata Kozłowska, JM Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. Włodzimierz Kurnik, dyrektor NCBiR – prof. Krzysztof Kurzydłowski, prof. Tadeusz Pałko z Politechniki Warszawskiej, oraz przedstawiciele nauki.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk w swoim wystąpieniu wyraził ogromną satysfakcję z faktu, iż nasza Uczelnia bierze udział w projekcie CePT-u, ponieważ najważniejszą misją tej inicjatywy, łączącej wiele ośrodków badawczych, jest przenoszenie działań naukowych na działania praktyczne. JM Rektor podziękował również władzom Politechniki Warszawskiej za współpracę prowadzącą do rozwoju nauki w Polsce.

Prof. Sławomir Majewski zaprezentował wykład poświęcony roli CePT-u w stymulowaniu badań innowacyjnych w Polsce i Europie. Skoncentrował się na biznesowym i komercyjnym charakterze projektu oraz na jego znaczeniu w kontekście światowych inicjatyw o podobnej tematyce. Podkreślił, iż czynnikiem determinującym efektywność projektu jest odpowiedni budżet. Dodał na koniec, iż Warszawski Uniwersytet Medyczny dba o to, by wprowadzać innowacyjność i komercjalizację, gdyż podejmowanie takich działań prowadzi do podniesienia znaczenia nauki polskiej na arenie międzynarodowej.

W dalszych częściach konferencji głos zabrali: Dyrektor NCBiR – prof. Krzysztof Kurzydłowski, pan Marek Orłowski – współzałożyciel kilku firm w sektorze bio-med oraz naukowcy, którzy prezentowali tematy ściśle związane z inicjatywą Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter