Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10 stycznia 2012 roku w kampusie Banacha odbyło się wmurowanie Kamienia Węgielnego pod Budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka w tej historycznej uroczystości uczestniczyli: Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pani Anna Komorowska, która przewodniczy Komitetowi Honorowemu Budowy Szpitala Pediatrycznego, Prezydent Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz JE Arcybiskup Henryk Hoser.

W tej wyjątkowej chwili razem z naszą społecznością akademicką byli Parlamentarzyści: pani Alicja Dąbrowska, dr Czesław Czechyra, prof. Alicja Chybicka, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Maciej Piróg, Wiceministrowie Zdrowia: Cezary Rzemek i Andrzej Włodarczyk oraz Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Maciej Banach.

Przybyli Członkowie Komitetu Honorowego Budowy Szpitala: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, pani Bożena Walter – Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, pani Elżbieta Zającówna – Wiceprezes Fundacji POLSAT, dr Elżbieta Borowiecka – Przewodnicząca Rady Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz prof. Adam Jelonek z Fundacji  Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej.

Obecni byli Rektorzy naszej Uczelni: prof. Jerzy Szczerbań, prof. Tadeusz Tołłoczko i prof. Andrzej Górski. Wśród gości znaleźli się również: pani prof. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, prof. Teresa Jackowska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii, Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia – pani Elżbieta Jazgarska, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, pan Krzysztof Makuch – Wiceprezes  Naczelnej Rady Lekarskiej.

Przybyli również dyrektorzy szpitali klinicznych oraz wielu kierowników katedr, klinik i zakładów naszej Uczelni.  Wykonawcę ściany szczelinowej nowej inwestycji reprezentował pan Robert Jelonek – Dyrektor Oddziału Warszawskiego firmy „Mostostal Warszawa S.A”, zaś autorów koncepcji architektonicznej pan Przemysław Kokot – Prezes Pracowni Open Architekci.                   

Po powitaniu gości Rektor prof. Marek Krawczyk zwrócił się ze słowami do zebranych, podkreślając, jak trudna była droga do tej wyjątkowej chwili. Rektor mówił o tym, jak władze Uczelni zabiegały w różnych gremiach o środki na finansowanie inwestycji i, że dzisiaj, 10 stycznia 2012 roku, potwierdzamy swoją tu obecnością, że nowy szpital to nie plany, ale fakty.

Ta nowoczesna lecznica jest bardzo potrzebna nie tylko Uczelni, ale Warszawie, regionowi i całej Polsce. (…) Obecny szpital pediatryczny naszej Uczelni – Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny - przyjmuje 60% dzieci z Warszawy i regionu. Rocznie hospitalizowanych jest w nim ponad 30 tysięcy małych pacjentów. W poradniach udzielanych jest ponad 25 tys. porad. To pokazuje skalę, na jaką działa szpital.(…) Do nowej lecznicy zostaną przeniesione wszystkie katedry, kliniki i zakłady tego szpitala. Dodatkowo w szpitalu ma powstać Szpitalny Oddział Ratunkowy dla pediatrii dla lewobrzeżnej Warszawy, którego obecnie nie ma. Stworzone zostaną m.in. Centrum Traumatologii i Neurotraumatologii Dziecięcej, Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz Oddział Chirurgii Jednego Dnia. Zastosowane zostaną nowe rozwiązania polegające m.in. na umieszczeniu w szpitalu zarówno kliniki położniczej, jak i neonatologicznej z oddziałem intensywnej terapii noworodka. Wyeliminuje to konieczność przewożenia wcześniaków wymagających zabiegów chirurgicznych – mówił Rektor.

Następnie głos zabrała Pani Prezydentowa Anna Komorowska, która podkreśliła, że to wielki dzień, kiedy wmurowywany jest kamień węgielny pod szpital tak potrzebny nie tylko dzieciom z Warszawy, ale z całej Polski. Pierwsza Dama mówiła, że „trzyma kciuki” za tę inwestycję, życzyła, aby budowa przebiegła sprawnie i aby w 2014 roku pracownicy naszej Uczelni mogli pomagać małym pacjentom już w nowym szpitalu. Podczas uroczystości ze słowami do uczestników spotkania zwrócili się również: Pani Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wiceminister Zdrowia Andrzej Włodarczyk, który odczytał list Ministra Bartosza Arłukowicza, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Maciej Banach oraz prof. Alicja Chybicka.

Następnie Rektor odczytał przesłanie, które chwilę później zostało wmurowane w element fundamentów nowej inwestycji.


PRZESŁANIE
WŁADZ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I GOŚCI
zapisane 10 stycznia 2012 r., tj. w dniu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
SZPITALA PEDIATRYCZNEGO
„Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością” Hipokrates
Zdrowie dzieci jest sprawą najważniejszą. Ulga w cierpieniu i przywracanie do zdrowia najmłodszych pacjentów jest dla pokoleń lekarskich wyjątkowym wyzwaniem. Właśnie dlatego, jak również w trosce o najwyższą  jakość usług świadczonych tym szczególnym pacjentom przez naszą Uczelnię, podjęliśmy decyzję o budowie nowoczesnego szpitala, który zapewni im niezwykły komfort i wygodę podczas leczenia. Dzięki budowie szpitala będziemy mogli także poszerzyć zakres świadczonych przez nas usług pediatrycznych. Budowa Szpitala  jest inwestycją wieloletnią, realizowaną ze środków budżetu Państwa.

Obiekt ten jest równie ważny dla Uczelni, gdyż znajdą w nim siedzibę katedry, kliniki 
i zakłady z naszych historycznych szpitali przy ul. Działdowskiej i ul. Litewskiej, jak i dla stolicy, ponieważ nasze jednostki  pediatryczne leczą 60% dzieci wymagających hospitalizacji z Warszawy i regionu.

Stary Doktor, Janusz Korczak pisał: „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest”.  Kierując się tą wskazówką budujemy nowy szpital,  w którym chore dzieci, w pięknym otoczeniu, w nowocześnie wyposażonym obiekcie szybciej powrócą do zdrowia.


Pod przesłaniem podpisy złożyły Władze Rektorskie, Dziekańskie, byli Rektorzy Uczelni oraz Członkowie Komitetu Honorowego budowy Szpitala Pediatrycznego: Przewodnicząca – pani Anna Komorowska – Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Ewa Małecka-Tendera – Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, prof. Włodzimierz Kurnik – Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, Ks. Arcybiskup Henryk Hoser S.A.C. – Biskup Diecezji Warszawsko – Praskiej, pani Małgorzata Kidawa-Błońska – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Alicja Dąbrowska – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  pan Andrzej Halicki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Aleksander Sopliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dr Elżbieta Borowiecka – Przewodnicząca Rady Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, pan Wiesław Kołak – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pani Bożena Walter – Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, pani Elżbieta Zającówna – Wiceprezes Fundacji POLSAT, prof. Adam Jelonek – Fundacja  Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej,  pan Andy Rafalat – Prezes Fundacji Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej.

Następnie obyła się kulminacyjna część uroczystości: Władze Uczelni oraz obecni Członkowie Komitetu Honorowego Budowy Szpitala Pediatrycznego wmurowali tubę z aktem erekcyjnym w element fundamentów Szpitala, który poświęcił JE Arcybiskup Henryk Hoser.

****

Nowy szpital pediatryczny ma mieć 527 łóżek, w tym 430 pediatrycznych, 57 neonatologicznych i 40 położniczych.

Obiekt powstaje na terenie Kampusu Banacha przy ul. Żwirki i Wigury, na działce o wartości ok. 54 mln zł będącej własnością Uczelni.

Szpital jest inwestycją wieloletnią, finansowaną z budżetu państwa. Koszt budowy i wyposażenia na dzisiaj wynosi ok. 545,5 mln  złotych.

Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia zabudowy – 12274,5 m2; powierzchnia całkowita – 97389 m2; powierzchnia użytkowa- 40018 m2; kubatura – 398048 m3.

Bryłę nowego szpitala tworzyć będą trzy budynki połączone przeszklonym pasażem. Szpital będzie miał 7 nadziemnych kondygnacji: niski parter, parter i 6 pięter. Pod ziemią będzie między innymi zakład rehabilitacji, restauracja oraz parking dla kilkuset aut.

Na dachu obiektu przewidziano lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powstanie także podziemny parking wielopoziomowy na blisko 400 pojazdów oraz naziemny z 34 miejscami.

Koncepcję architektoniczno – urbanistyczną oraz projekt budowlano – wykonawczy przygotowała, wybrana w drodze konkursu, Pracownia Open Architekci sp. z o.o.

Planowana struktura szpitala przedstawia się następująco:


I.    Izba Przyjęć i Szpitalny Oddział Ratunkowy

II.    Kliniki i Oddziały Zachowawcze

A.    Klinika Pediatrii i Endokrynologii
B.    Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
C.    Klinika Pediatrii i Nefrologii
D.    Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
E.    Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
F.    Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
G.    Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
H.    Klinika Pediatrii
I.    Oddział obserwacyjno-izolacyjny


III.   Kliniki i Oddziały zabiegowe

A.     Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
B.     Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
C.     Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Dzieci
D.     Oddział Chirurgii Urazowej z Pododdziałem Neurotraumatologii
E.      Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Okołooperacyjnej
F.      Szpitalny Oddział Ratunkowy

IV.     Klinika Położnictwa
V.      Klinika Neonatologii
VI.    Zakłady Diagnostyczne
VII.   Zakłady Terapeutyczne
VIII. Jednostki Ambulatoryjne

Marta Wojtach
rzecznik prasowyFot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter