Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

We wtorek, 6 marca 2012 roku, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Ośrodek Przetwarzania Informacji zawarły umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. Ze strony Uczelni umowę podpisał Rektor prof. Marek Krawczyk, zaś ze strony Ośrodka Dyrektor dr Olaf Gajl.

Spotkanie odbyło się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w XIII Priorytecie „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego” Programu Infrastruktura i Środowisko; Ośrodek Przetwarzania Informacji jest Instytucją Wdrażającą.

Celem projektu „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" jest unowocześnienie bazy dydaktycznej Uczelni oraz wspieranie rozwoju kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Projekt służy poprawie jakości kształcenia w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej oraz Zakładzie Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej, jak również poprawie konkurencyjności Uczelni na rynku międzynarodowym, dzięki unowocześnianiu i zwiększeniu efektywności procesu kształcenia lekarzy. Wartość projektu wynosi 45 702 096 zł, wartość unijnego dofinansowania – 39 301 200 zł.

Na uroczystości obecni byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Ździebło oraz Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzydłowski.

W spotkaniu ze strony naszej Uczelni wraz z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem uczestniczyli Prorektorzy: dr hab. Sławomir Nazarewski, prof. Sławomir Majewski, prof. Marek Kulus, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś, Dyrektor Centrum Biostruktury prof. Jacek Malejczyk, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej dr hab. Paweł Krajewski, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej prof. Bogdan Ciszek, Kanclerz mgr Małgorzata Kozłowska, Zastępca Kanclerza mgr Małgorzata Rejnik, Kierownik Biura Rektora mgr Ewa Kępska oraz Kierownik Biura Projektów mgr Dorota Gawrońska-Wójcik.

W prezentacji dotyczącej projektu, który uzyskał dofinansowanie unijne, Rektor prof. Marek Krawczyk przedstawił historię oraz obecny stan budynków Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej oraz Zakładu Anatomii Prawidłowej, które zostaną rozbudowane i unowocześnione dzięki środkom pochodzącym z projektu.

Podczas spotkania umowy o dofinansowanie projektów podpisali również przedstawiciele trzech innych uczelni: Rektor prof. Roman Kołacz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rektor prof. Czesław Sękowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Prorektor prof. Czesław Puchalski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Marta Wojtach
rzecznik prasowyFot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM
 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter