Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011

Pod koniec lutego i w pierwszych dniach marca rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Idea konkursu zakłada wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych talentów Wydziału. Jego organizatorem był tradycyjnie Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspierany przez Władze Uczelni oraz Władze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Formuła konkursu opiera się na bezpośredniej dyskusji przy plakacie z autorem pracy, w której uczestniczą członkowie jury konkursu, recenzenci, profesorowie oraz studenci. Oceny uzyskane w trakcie trwania sesji plakatowej są następnie sumowane z ocenami uzyskanymi w sesji referatowej II etapu konkursu. Druga odsłona konkurencji polega na dyskusji zdobywców I miejsca w poszczególnych grupach tematycznych w postaci prezentacji multimedialnych, które są uprzednio analizowane w sesji plakatowej.

Na konkurs za rok akademicki 2010/2011 wpłynęły 34 prace. Z ich autorów wyłoniono laureatów w 10 grupach tematycznych.

29 lutego, w auli im. Prof. Olszewskiego na Wydziale Farmaceutycznym, odbył się II – decydujący etap konkursu dla kierunku Farmacja. Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, który był gościem wydarzenia, powinszował studentom ich rozległej wiedzy naukowej i umiejętności badawczych. Stwierdził również, że zwycięzcy i uczestnicy konkursu na pewno wniosą duży wkład w rozwój polskiej nauki. W trakcie finału obecni byli również przedstawiciele Władz Dziekańskich Wydziału Farmaceutycznego: Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej – prof. Piotr Wroczyński i Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – dr Agnieszka Pietrosiuk, a także zaproszeni goście. Po wysłuchaniu wszystkich osób prezentujących prace na kierunku Farmacja Jury przyznało:

I nagrodę: Oldze Flis
II nagrodę: Dorocie Ulmie
III nagrodę: Magdalenie Soin

Dalsze miejsca zajęli w kolejności:

IV: Lidia Śliwka
V:  Gabriela Parka
VI: Michalina Kozioł
VII: Justyna Jodłowska

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w pierwszym i drugim etapie na kierunku Farmacja.

Ostatnią fazę konkursu dla kierunku Analityka Medyczna, która odbyła się 7 marca br. w auli Centrum Dydaktycznego, swoją obecnością zaszczycił JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk. JM Rektor serdecznie podziękował za zaproszenie z okazji tak niezwykłego wydarzenia, pogratulował sukcesu magistrom oraz wyraził przekonanie, że stoją przed nimi ogromne szanse na rozwój w wybranych przez nich dziedzinach.

W trakcie uroczystego finału obecni byli także: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych- prof. Marek Kulus, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. nadzw. Zdzisław Wójcik, Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej – prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – prof. Dorota Maciejewska, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – dr Agnieszka Pietrosiuk, Kwestor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Katarzyna Szczęśniak, były prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – dr Henryk Owczarek, Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – dr Hanna Zborowska, Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – Ewa Augustynowicz-Kopeć. Szczególne podziękowania złożono prof. Dagnie Bobilewicz za wybitny wkład w kształcenie diagnostów laboratoryjnych.

A oto lista konkursu prac magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna:

I nagroda: Karol Perlejewski
II nagroda: Aleksandra Giza
III nagroda: Katarzyna Smolińska

Dalsze miejsca zajęli w kolejności:

IV: Agata Justyna Maciejak
V: Katarzyna Hoffman
VI: Magdalena Lewandowska
VII: Dominika Lachowicz

Na zakończenie Finału Przewodnicząca Jury Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – dr Agnieszka Pietrosiuk wręczyła wszystkim laureatom Konkursu dyplomy i nagrody.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w pierwszym etapie na kierunku Analityka Medyczna.

 


Fot.: Marek Kołaszewski i Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter