Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”

Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” odbyła się w czwartek, 31 maja, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to już trzecie sympozjum naukowo-dydaktyczne z cyklu „Promocja Zdrowia: przykłady dobrych praktyk”. Patronat honorowy objął nad nim Jego Magnificencja Rektor naszej Uczelni. Organizatorem spotkania była Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencję zaszczycili znamienici goście z Instytutu Matki i Dziecka, Ośrodka Rozwoju i Edukacji, Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. Kadr – prof. Anna Kamińska powitała wszystkich zgromadzonych, gratulując Kierownikowi Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego – prof. Januszowi Ślusarczykowi zorganizowania po raz kolejny tak szczytnego spotkania. Wspomniała o ogromnym wpływie Janusza Korczaka na rzecz praw dziecka, któremu rok 2012 został poświęcony decyzją Sejmu RP.

Nadrzędnymi celami konferencji było przedstawienie aktualnych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz prezentacja działań w zakresie ochrony i promocji Zdrowia w szkole.

 


 

fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter