Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u

„Niwelowanie różnic poprzez wspólne działanie” to hasło, pod którym 3 czerwca odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów Wydziału Nauki o Zdrowiu. Organizatorem spotkania był Zarząd Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych naszej Uczelni – prof. Marek Kulus, Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Andrzej Friedman oraz Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego – prof. Piotr Pruszczyk.

Gości powitali organizatorzy i patroni sympozjum: lek. mgr farm. Wanda Gajzlerska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów WUM oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji – mgr Danuta Cieśla, prof. Marek Kulus, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Andrzej Friedman oraz dr hab. n. med. Marek Pastuszko z Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego – Członek Komitetu Naukowego Konferencji. Spotkanie składało się z sesji inauguracyjnej, której towarzyszył wykład wygłoszony przez lek. Konrada Kowalskiego pt.: „Postępowanie kliniczne przy ocenie badania cholesterolu i ich frakcji” oraz z trzech sesji tematycznych w zakresie: rozwoju praktyki pielęgniarskiej, w szczególności zaś pielęgniarstwa klinicznego, zdrowia publicznego oraz dietetyki. Ponadto w trakcie Konferencji odbyła się sesja studencka, której towarzyszyła prezentacja plakatów.

Poruszana przez doktorantów WNoZ-u problematyka skupiała się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak rozwój praktyki pielęgniarskiej i położniczej w odpowiedzi na wzrastające potrzeby pacjentów, jakość opieki pielęgniarskiej i położniczej, właściwe żywienie pacjentów. Podsumowania konferencji dokonała Przewodnicząca sympozjum z Zarządu Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Danuta Cieśla.

 


 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter