Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

IV Konferencja Naukowa WNoZ-u

We wtorek, 5 czerwca, odbyła się na IV Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu. Celem sympozjum była prezentacja dorobku i potencjału naukowego tego Wydziału. Nad całością spotkania honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor naszej Uczelni – prof. Marek Krawczyk.

Spotkaniu przewodniczył Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. nadzw. Zdzisław Wójcik, który podziękował gościom za przybycie oraz wyraził radość z możliwości zorganizowania już IV edycji konferencji. W imieniu JM Rektora, głos zabrała Prorektor ds. Kadr – prof. Anna Kamińska, która pogratulowała Komitetowi Organizacyjnemu tej inicjatywy i podkreśliła, jak niezwykle ważne jest prezentowanie sukcesów badawczych oraz potencjału naukowego osób związanych z najmłodszym, ale prężnie rozwijającym się Wydziałem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wszyscy zgromadzeni mieli szczególną okazję wysłuchać wykładu zatytułowanego „Etyka w medycynie” wygłoszonego przez prof. Magdalenę Środę z Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Po wykładzie prof. Środy, w dwóch sesjach prezentujących prace magisterskie i doktorskie, młodzi naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mieli możliwość przedstawienia dysertacji z dziedzin, z którymi utożsamiają swoją obecną ścieżkę zawodową. Poniżej prelegenci i poruszane przez nich zagadnienia:

Prace magisterskie:


14:45-14:55 Autor: Martyna Chojnacka (absolwentka kierunku położnictwo)
Tytuł: „Zaburzenia adaptacyjne u noworodka na podstawie analizy dokumentacji szpitalnej”

14:55-15:05  Autor: Beata Kamińska (absolwentka kierunku pielęgniarstwo)
Tytuł: „Wiedza pielęgniarek na temat działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego”

15:05-15:15  Autor: Łukasz Mierzejewski (absolwent kierunku zdrowie publiczne)
Tytuł: „Wybrane metody statystyczne do analizy czynników ryzyka zakażenia szpitalnego Clostridium Difficile”

Prace doktorskie:

15.15-15.25 Autor: Iwona Boniecka
Tytuł: „Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych jako element kompleksowego leczenia otyłości”

15.25–15.35 Autor: Sylwia Kędziora
Tytuł: „Wpływ przedoperacyjnego dojelitowego żywienia immunomodelu-jącego (immunonutrition) na ekspresję wybranych białek szlaków sygnałowych u chorych operowanych z powodu nowotworu trzustki”

15.35 – 15.45 Autor: Magdalena Milewska
Tytuł: „Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób w wieku powyżej 65 lat przebywających w domach pomocy społecznej i wybranych oddziałach szpitalnych”

15.45–15.55 Autor: Marcin Padzik
Tytuł: „Ocena aktywności wybranych substancji chemicznych przeciw pełzakom w  rodzaju Acanthamoeba – czynnikom zapalenia rogówki oka”

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
IV Konferencja Naukowa WNoZ-u
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter