Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie „Powrót położnej z Tanzanii”

Monika Nowicka – absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego była bohaterką konferencji zatytułowanej „Powrót położnej z Tanzanii”, która odbyła się w poniedziałek, 4 czerwca w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni. Organizatorem wydarzenia był Zakład Zdrowia Publicznego WUM.

Spotkanie rozpoczęła mgr Iwona Bruśk z Zakładu Zdrowia Publicznego, która powitała gości oraz pogratulowała Monice Nowickiej odwagi i ogromnej inicjatywy w dążeniu do wyznaczonego celu, jakim było zdobycie doświadczenia poza granicami naszego kraju. Po wstępie głos zabrała bohaterka spotkania, która opowiedziała o realiach panujących w Tanzanii, skupiając się zarówno na medycznych, jak i kulturowych aspektach życia w Afryce.

Monika Nowicka – tuż po ukończeniu studiów w 2010 roku – wyjechała na staż do Tanzanii, który przerodził się w dwuletni kontrakt. Pracowała jako świecka misjonarka w tanzańskiej przychodni misyjnej w Bugisi. Pełniąc rolę położnej, Monika Nowicka stawała w obliczu licznych sytuacji, które weryfikowały jej wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach, nie tylko z zakresu położnictwa, ale także innych dziedzin medycyny. W trakcie wykładu wiele słów poświęciła życiu tanzańskich kobiet, podkreślając, że stan ich zdrowia niejednokrotnie uzależniony jest od ich mężów, ojców i innych męskich członków rodziny, którzy decydują o tym, czy mają się one prawo leczyć, czy mogą pozostawać w szpitalu itd.

Całości spotkania towarzyszyła prezentacja zdjęć.


 

Fot.: Tomasz Jedrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Spotkanie „Powrót położnej z Tanzanii”
Spotkanie „Powrót położnej z Tanzanii”
Spotkanie „Powrót położnej z Tanzanii”
Spotkanie „Powrót położnej z Tanzanii”
Spotkanie „Powrót położnej z Tanzanii”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter