Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego

22 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych z roku akademickiego 2011/2012 I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym.

Podczas uroczystości nowym profesorom tytularnym Wydziału zostały wręczone listy gratulacyjne. Spotkanie było również okazją do uhonorowania Medalami za Zasługi dla Wydziału następujących osób: prof. Marii Wierzbickiej, prof. Leszka Babloka oraz prof. Ewy Mayzner-Zawadzkiej. Medale Kapituła przyznała również prof. Mirosławowi Łuczakowi oraz pani Małgorzacie Sawickiej, którzy jednak nie byli obecni na uroczystości.

Honorujemy tych, którzy swoją ciężką pracą uzyskali profesorskie tytuły, jak również stopnie naukowe – doktora i doktora habilitowanego. Mamy się czym pochwalić – w roku akademickim 2011/2012 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał na wniosek Rady I Wydziału Lekarskiego tytuł profesora nauk medycznych 10 osobom. 13 pracowników naukowych uzyskało stopień doktora habilitowanego. 65 osób obroniło doktorat przed Radą I Wydziału. Do tego należy również doliczyć 9 przewodów doktorskich, przeprowadzonych w Instytucie Stomatologii oraz 4 doktoraty w Centrum Biostruktury. Wszystkim z całego serca gratuluję tych wspaniałych osiągnięć”- mówił Dziekan prof. Mirosław Wielgoś.

Nie waham się powiedzieć, że w tej sali jest grono ludzi szczęśliwych. Jak napisał w „Rozmyślaniach” cesarz rzymski Marek Aureliusz: „A «szczęśliwy» to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los to dobre drganie duszy, dobre skłonności, dobre czyny”. Państwo – Bohaterowie Uroczystości – zgodnie z tymi słowami sprzed osiemnastu wieków, sami swoimi zdolnościami, pracą, determinacją sprawiliście, że dzisiaj odbieracie te splendory. Zawsze to wielka radość dla całej społeczności akademickiej, kiedy grono Pracowników, w tym wypadku osób związanych z I Wydziałem Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym, zdobywa kolejne tytuły i stopnie naukowe. W imieniu władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie gratuluję Państwu tych awansów” – mówił w swoim wystąpieniu Rektor prof. Marek Krawczyk.

Wykład „Jak skategoryzować nieporównywalne, czyli jak zważyć naukę?” wygłosił prof. Maciej Zabel - Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W imieniu promowanych głos zabrał dr. hab. n. med. Rafał Krenke, który mówił m.in. „Stopień naukowy doktora, a doktora habilitowanego w szczególności, nakłada na nas nowe zobowiązania. Należy do nich m.in. odpowiedzialność za dalszy rozwój nauki. Będziemy dokładali starań, abyśmy dla przyszłych doktorantów i habilitantów mogli być równie pomocnymi, życzliwymi i cieszącymi się autorytetem Mistrzami jak Ci których spotkaliśmy na swojej drodze. Deklarujemy to w poczuciu świadomości, że prawdziwym Mistrzem-Mentorem jest ten, kto potrafi obudzić aspiracje do życia bardziej twórczego, zaszczepić entuzjazm, przełamać niewiarę, i dla którego także uczeń bywa niejednokrotnie nauczycielem. Prawdziwy Mistrz-Mentor zna swoją wartość, lecz nigdy jej nie nazywa, wiedząc, że dążenie do ideału ma wymiar nieskończoności.”.

W części artystycznej uroczystości wystąpił Warszawski Kwintet Akordeonowy.

 

                                                                                     Marta Wojtach
                                                                                     rzecznik prasowy

 


 

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter