Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”

Dwusemestralne studia skierowane były do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim medycznych, przyrodniczych, technologii żywienia, pracowników gastronomii i żywienia zbiorowego oraz propagatorów oświaty zdrowotnej. Ich celem było uzupełnienie, doskonalenie i pogłębienie wiedzy na temat najczęstszych chorób wewnętrznych, metabolicznych i nowotworowych, w tym głównie cukrzycy i otyłości oraz zasady żywienia w tych chorobach.

Wykłady i seminaria prowadzone były przez pracowników Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Kierownikiem studiów tegorocznej edycji była Pani Prof. dr hab. Danuta Śliwonik-Janeczko.

Podczas uroczystego zakończenia studiów Pani Profesor wręczyła absolwentom pamiątkowe dyplomy.

Anna Wilczyńska
Dziekanat Centrum Kształcenia Podyplomowego

 


 

Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”
Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”
Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”
Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”
Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”
Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”
Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter