Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10 września 2012 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka na tę wyjątkową uroczystość przybyli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński, Wiceminister Sportu i Turystyki Grzegorz Karpiński, Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, były Minister Sportu Adam Giersz, Prezes Akademickiego Związku Sportowego Senator Marek Rocki, Senator Alicja Chybicka, Członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia – Posłowie Alicja Dąbrowska i Rajmund Miller oraz Doradca Prezydenta ds. Zdrowia dr Maciej Piróg.

Obecni byli wybitni sportowcy – Członkowie Komitetu Honorowego Budowy Centrum: Przewodnicząca – Ewa Kłobukowska, Irena Kirszenstein-Szewińska, Otylia Jędrzejczak, Józef Grudzień, Mieczysław Nowicki, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Grażyna Rabsztyn, Stanisława Szydłowska.

Silne reprezentowane było środowisko akademickie. Przybyli: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś oraz Rektorzy Uczelni Warszawy – Członkowie Komitetu Honorowego: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prof. Adam Budnikowski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – prof. Alojzy Szymański, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – prof. Alicja Przyłuska-Fiszer, Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej – prof. Zygmunt Mierczyk.

W spotkaniu uczestniczyli również: Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Ryszard Zimak, Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki, prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzej Strzelecki – Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, prof. dr hab. Andrzej Eliasz – Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, prof. Jan Łaszczyk – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, prof. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, prof. Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego, Prorektorzy Uniwersytetu Warszawskiego prof. Tadeusz Tomaszewski i prof. Alojzy Nowak oraz Prorektor ds. Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej prof. Marek Bryx.

Przybyli byli Rektorzy naszej Uczelni: prof. Jerzy Szczerbań, prof. Bogdan Pruszyński, prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski i prof. Leszek Pączek.

Miło było gościć na uroczystości: Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa Polskiego Związku Pływackiego – Krzysztofa Usielskiego, Sekretarza Generalnego Akademickiego Związku Sportowego – Bartłomieja Korpaka, Członka Zarządu Akademickiego Związku Sportowego – Tomasza Krasuckiego oraz Tadeusza Glinkowskiego ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu naszej Uczelni. W historycznym spotkaniu uczestniczyło wielu członków społeczności akademickiej naszej Uczelni, władze rektorskie, dziekańskie, administracyjne, a także kierownicy oraz pracownicy katedr, klinik i zakładów, a także pracownicy administracji.

Wystąpienie JM Rektora prof. Marka Krawczyka na uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego pod Budowę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM

Podczas uroczystości Minister prof. Barbara Kudrycka, gratulując kolejnej inwestycji, podkreślała, że ta inicjatywa ma trzy wartości: po pierwsze jest to efekt współdziałania środowiska Rektorów Uczelni Warszawy, po drugie jest to inwestycja, która zawiera montaż finansowy z rożnych źródeł i po trzecie wartością przedsięwzięcia jest skupienie wokół tej idei wybitnych sportowców, olimpijczyków oraz połączenie sportu akademickiego i sportu wyczynowego.

Gratulacje i radość z faktu rozpoczęcia inwestycji wyrazili: Przewodnicząca Komitetu Honorowego Budowy Pani Ewa Kłobukowska, Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, Wiceminister Sportu i Turystyki Grzegorz Karpiński oraz Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński.

Rektor prof. Marek Krawczyk oraz Członkowie Komitetu Honorowego złożyli podpis pod Przesłaniem, które chwilę później zostało wmurowane w elementy fundamentów nowej inwestycji.

Skład Komitetu Honorowego Budowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

 
PRZESŁANIE
WŁADZ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
I GOŚCI
zapisane 10 września 2012 r.,
tj. w dniu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO


„Ruch jest życiem” Arystoteles

Sport w starożytności uważano za ważny element edukacji i pozytywnego kształtowania charakterów. Był również sprawdzianem charakteru, odwagi i obywatelskiej cnoty.

Sport umożliwia przekazywanie bardzo głębokich wartości językiem powszechnie zrozumiałym. Może być nośnikiem wzniosłych ideałów humanistycznych i duchowych, jeśli jest praktykowany w duchu pełnego poszanowania reguł. Poczucie braterstwa, kształcenie woli, uczciwość i szacunek dla ciała - stanowią niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca. Sport  bowiem nie tylko rzeźbi figurę, ale i naszą osobowość.

Pierre de Coubertin – „ojciec” nowożytnego ruchu olimpijskiego uważał sport za uniwersalną metodę wychowania współczesnego człowieka w duchu pokoju. Niech wyrażona przez niego myśl „Istotą igrzysk nie jest zwyciężyć, ale wziąć udział. Nie musisz wygrać, bylebyś walczył dobrze” przyświeca naszym działaniom.

Dzisiaj rozpoczynamy budowę naszego Centrum dla pokoleń studentów Warszawy i przyszłych olimpijczyków, zgodnie z tezą Arystotelesa, myślą Pierre de Coubertin oraz dewizą igrzysk olimpijskich Citius-Altius-Fortius, czyli szybciej, wyżej, silniej.Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM powstanie na terenie Kampusu Banacha przy ul. ks. Trojdena. Zgodnie z podpisanym w 2010 roku listem intencyjnym o utworzeniu w Stolicy Akademickiej Przestrzeni Sportowej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne będzie otwarte nie tyko dla studentów WUM, ale wszystkich uczelni warszawskich. Ministerstwo Sportu i Turystyki wpisało Centrum jako inwestycję strategiczną dla rozwoju sportu. Koszt inwestycji wynosi ok. 115 mln złotych.

W Centrum zaplanowano m.in.:

•basen olimpijski (o wymiarach 25 x 51.5 m) z pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym i technicznym oraz pomieszczeniami dla ratowników i trenerów
•basen szkoleniowy (o wymiarach 10.5 x 25m)
•halę sportową z możliwością wydzielania boisk
•specjalistyczne sale sportowe (fitness, sztuk walki oraz treningowo-gimnastyczne) z zapleczami szatniowo-sanitarnymi i technicznymi z pomieszczeniami administracyjnymi
•zaplecze techniczne i szatniowo-sanitarne służące fizjoterapii
•kręgielnię
•siłownię
•łącznik z kawiarnią.

Parametry techniczne inwestycji:

•Kubatura: 128 485,7 m3
•Powierzchnia użytkowa: 13 961,52 m2
•Powierzchnia całkowita: 20 022,88 m2
•Ilość kondygnacji naziemnych: 2
•Ilość kondygnacji podziemnych: 1.

Budynki połączone będą na poziomie piwnic poprzez parking podziemny otwarty na 108 samochodów oraz pomieszczenia związane z technologią uzdatniania wody.

Harmonogram inwestycji:

•rozpoczęcie prac – 29 czerwca 2012 roku
•stan zerowy – 28 lutego 2013 roku
•stan surowy zamknięty – maks. 29 grudnia 2013 roku
•zakończenie prac – grudzień 2014 roku.

Marta Wojtach
rzecznik prasowy


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wmurowanie kamienia pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter