Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym

27 września 2012 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Immatrykulacja studentów I roku kierunków farmacja i analityka medyczna oraz doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości wzięły udział nowe Władze dziekańskie, zaprzysiężone 31 sierpnia br.

Spotkanie poprowadził Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. nadzw. Piotr Wroczyński, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości, studentów i przedstawicieli Uczelni. Władze Rektorskie reprezentowli Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus oraz Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski. W uroczystości uczestniczyli również: Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Krzysztof J. Filipiak, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego – dr hab. n. med. Jan Kochanowski oraz Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego: prof. Grażyna Nowicka, dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk i dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska – Zadrożny. W wydarzeniu udział wzięli również: Przewodnicząca I-go roku studentów Wydziału Farmaceutycznego kierunku farmacja – dr Zdzisława Stefanowicz, Przewodniczący I-go roku studentów Wydziału Farmaceutycznego kierunku analityka medyczna – dr Marek Wasek oraz Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego – Karol Osiejewski.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, zwracając się do studentów, zaznaczył, że będą mieli oni okazję korzystać z szans, jakie oferuje nowy program nauczania, zakładający znacznie aktywniejszy udział uczestników studiów w procesie zdobywania wiedzy.

W imieniu Jego Magnificencji Rektora – prof. Marka Krawczyka, z przemówieniem wystąpił Prorektor – prof. Marek Kulus, który serdecznie przywitał studentów w akademickiej rodzinie. Wspomniał o ponad 200-letniej tradycji nauczania medycyny naszej Uczelni i jednoczesnej otwartości na to, co nowe w nauce. Zachęcał także młodych ludzi do korzystania z możliwości rozwoju swoich pasji i zapoznania się z ofertą kół i stowarzyszeń działających na naszej Uczelni.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk podkreśliła natomiast znaczenie Immatrykulacji, stwierdzając, że stała się ona zapowiedzią rozpoczynającego się właśnie, nowego etapu w życiu studentów. Wspomniała, że podjęcie nauki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zobowiązują zarówno studentów, jak i kadrę dydaktyczną do wzajemnej współpracy.

Pierwszorocznych kolegów przywitał również Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego – Karol Osiejewski, który zachęcił do aktywnego brania udziału w życiu studenckim i życzył wytrwałości w pracy oraz cierpliwości w zdobywaniu sukcesów naukowych.

Po ślubowaniu, zarówno studentów I roku i doktorantów oraz wręczeniu indeksów i dyplomów, wystąpił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod wodzą Daniela Synowca.
Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

 

Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter