Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej

We wtorek, 23 października, w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się podwójne święto Studium Medycyny Molekularnej: zbliżające się 15-lecie jego istnienia oraz Inauguracja roku akademickiego 2012/ 2013.

Gościem specjalnym Inauguracji był wybitny specjalista w dziedzinie hematologii, komórek macierzystych i przeszczepów krwiotwórczych najczęściej cytowany naukowiec polski – prof. Mariusz Ratajczak z Uniwersytetu w Louisville w USA

Uroczystość poprowadził Przewodniczący Rady Programowej SMM – prof. Zbigniew Gaciong,  który podziękował Władzom Uczelni za liczne przybycie i powitał wszystkich uczestników w sali. W wydarzeniu wzięli udział: JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr hab. Sławomir Nazarewski, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosław Wielgoś, Kanclerz – mgr Małgorzata Kozłowska oraz Kwestor – mgr Katarzyna Szczęśniak.

O początkach powstania Studium Medycyny Molekularnej opowiadał prof. Leszek Kaczmarek z Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, który do 2005 roku był Przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej SMM.

Rektor Uczelni – prof. Marek Krawczyk powitał zgromadzonych na uroczystości, zwracając się ze szczególnymi słowami podziękowania za przybycie do prof. Mariusza Ratajczaka. Rektor przypomniał o okrągłej rocznicy istnienia Studium Medycyny Molekularnej: „30 października minie 15 lat od chwili utworzenia Studium Medycyny Molekularnej. To wówczas nasza Uczelnia, Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN oraz Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej utworzyły Studium”. W swoim wystąpieniu wrócił do początków działalności SMM, jak również przypomniał cel jego działania: „Od początku istnienia Studium podejmuje działania w najdynamiczniej rozwijającej się dziedzinie medycyny – medycynie molekularnej. Jest z pewnością wyjątkową jednostką naszej Uczelni. Jest to także jednostka unikalna w skali kraju. Ma charakter nie tylko ogólnopolski, ale międzynarodowy”. Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozwija swoją współpracę z innymi ośrodkami badawczymi i naukowymi, prowadzi liczne programy dedykowane doktorantom, które pozwalają im na zaistnienie w świecie. „Mam pewność, że także w tym roku akademickim w Studium będą realizowane prace i przedsięwzięcia na najwyższym światowym poziomie, do jakiego przyzwyczaili nas słuchacze Studium Medycyny Molekularnej” – powiedział na koniec Rektor.

Po wręczeniu dyplomów studentom, wykład inauguracyjny pt. „Somatotrophic factors, stem cells, aging and cancer” wygłosił wspomniany gość specjalny – prof. dr hab. Mariusz Ratajczak.

 


 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Studium Medycyny Molekularnej
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter