Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”

„Prawa dziecka-pacjenta” było hasłem przewodnim konferencji organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny, która odbyła się we czwartek, 25 października, w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni.

Jego Magnificencja Rektor – prof. Marek Krawczyk powitał uczestników konferencji i podziękował za tak liczne przybycie. W swojej przemowie Jego Magnificencja Rektor wspomniał, że w roku obchodów śmierci Janusza Korczaka – wybitnego lekarza, pedagoga, pisarza i społecznika, temat praw dziecka-pacjenta wydaje się niezwykle ważny do poruszania. Rektor podkreślił, że idea ochrony praw dziecka i dbałości o najmłodszych jest również niezwykle bliska Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, dlatego, specjalnie dla nich, Uczelnia jest w trakcie budowy nowego Szpitala Pediatrycznego, który zostanie oddany do użytku w 2015 roku. Zaznaczył również, że uniwersytecki Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z filiami przy ulicach Marszałkowskiej i Działdowskiej przyjmuje pod opiekę medyczną 60 % dzieci z Warszawy, co stanowi wyraźny sygnał o konieczności zwiększania liczby tego typu placówek pediatrycznych. Profesor Marek Krawczyk zacytował również słowa Janusza Korczaka, które zostały upamiętnione w przesłaniu wmurowanym pod budową Szpitala Pediatrycznego: „Nie zostawiajmy świata takim, jaki jest”, bowiem opieka nad małym pacjentem to właśnie wyraz troski o losy świata i ludzkości, dlatego nad jego dobrem należy się szczególnie pochylić.

Podsekretarz Stanu – Aleksander Sopliński z Ministerstwa Zdrowia zauważył, iż konferencja odbywa się w miejscu, które było bliskie Januszowi Korczakowi, bowiem to właśnie na Wydziale Lekarskim w Warszawie, którego Warszawski Uniwersytet Medyczny jest kontynuatorem, pobierał on naukę i kształcił się na lekarza. Minister zaznaczył, iż zakres tematów omawianych na konferencji, a rozważających prawa dziecka, wniesie do dyskursu wiele świeżych i ważnych spostrzeżeń dotyczących postępowania z najmłodszymi. Wyraził nadzieję, że spotkanie otworzy cykl sympozjów poświęconych tematyce dziecka w przestrzeni medycznej.

Sekretarz Stanu – Tadeusz Sławecki z Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślił z kolei potrzebę dialogu pomiędzy zdrowiem, sportem a edukacją dzieci, który dzięki wielogłosowości może okazać się z korzyścią dla dziecka i jego rozwoju.

Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – prof. Alicja Chybicka przybliżyła postać Janusza Korczaka w kontekście działań instytucji, które służą dziecku. Uznała, że dla dzieci dzieje się wiele dobrego, ale to ciągle mało i świat dorosłych powinien jeszcze ciężej pracować nad ulepszeniem świata dzieci.

Po przemówieniach, rozpoczęła się część panelowa konferencji, która składała się z trzech sesji. Sesja I była zatytułowana: „Myśl Janusza Korczaka wczoraj i dziś”, sesja II: „Realizacja praw dziecka” i sesja III: „Prawo dziecka do życia. Prawo dziecka do śmierci”. Prelegentami byli m.in. specjaliści z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Teatralnej w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Uniwersytetu w Lublinie, Instytutu Matki i Dziecka, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współorganizatorem, a zarazem gospodarzem konferencji był nasz Uniwersytet, który poza JM Rektorem, reprezentowali: Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, Prorektor ds. Kadr – prof. Renata Górska, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosław Wielgoś

W konferencji uczestniczyli także znamienici goście: Prezydentowa Rzeczypospolitej – Jolanta Kwaśniewska, Podsekretarz Stanu – Minister Aleksander Sopliński, Sekretarz Stanu – Minister Tadeusz Sławecki, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – prof. Alicja Chybicka, Społeczny doradca Prezydenta RP ds. zdrowia oraz Pełnomocnik Rektora - Dyrektor Szpitala Pediatrycznego WUM w budowie – dr Maciej Piróg, a także znani pediatrzy i konsultanci w tej dziedzinie.


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter