Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17 i 18 stycznia 2013 roku I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wywodząca się z IV Kliniki Chorób Wewnętrznych kierowanej przez prof. Zdzisława Askanasa, świętowała 60-tą rocznicę swojego powstania.

Drugi dzień obchodów 60-lecia Kliniki, uroczyście otwarty przez Kierownika Kliniki – prof. Grzegorza Opolskiego, zgromadził w Auli Głównej Centrum Dydaktycznego WUM licznych uczniów i współpracowników profesorów Askanasa i Kraski, byłych oraz obecnych pracowników Kliniki, zaproszonych gości, jak również innych sympatyków Kliniki. Swoje przemówienia okolicznościowe wygłosili: JM Rektor prof. Marek Krawczyk, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Janina Stępińska oraz Wiceminister Zdrowia dr Krzysztof Chlebus.

Ważnym punktem programu było uroczyste wręczenie odznaczeń i dyplomów dla zasłużonych pracowników Kliniki. Wśród odznaczonych znaleźli się: dr med. Marian Pieniak, dr med. Katarzyna Tymińska-Sędek, prof. Krzysztof J. Filipiak, dr med. Jolanta Stanisławska-Nielepkiewicz, dr med. Maria Zawadzka-Byśko, pani Danuta Furtak, pan Stefan Olempski, inż. Marek Wasilewski-Chrostowski, pani Mirosława Janikowska, pani Małgorzata Skowrońska, mgr Hanna Szymanowska, dr hab. Marcin Grabowski, dr med. Janusz Kochman, dr med. Janusz Kochanowski, dr med. Przemysław Stolarz, dr med. Roman Steckiewicz oraz dr med. Piotr Scisło.

Główną część uroczystości wypełniła prelekcja na temat historii Kliniki – wygłoszona przez prof. Grzegorza Opolskiego oraz wspomnienia o założycielu Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej prof. Zdzisławie Askanasie przedstawione przez dr Katarzynę Tymińską-Sędek. Z kolei prof. Krzysztof J. Filipiak podsumował obecną działalność leczniczą i naukową jednostek kierowanych przez „Askanasowców”. Podczas sesji prezentowano również materiały wizualne dotyczące historii Kliniki, jak również bieżącej działalności pracowni wchodzących w jej skład.

Na sesji obecne były również: Pani Kanclerz WUM – mgr Małgorzata Kozłowska oraz Dyrektor CSK WUM – mgr Ewa Marzena Pełszyńska. W sesji uczestniczyli m.in. kierownicy ośrodków kardiologicznych i internistycznych wywodzący się ze Szkoły Profesora Askanasa (prof. Hanna Szwed, prof. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. Andrzej Budaj, prof. Mirosław Dłużniewski, dr hab. Jacek Imiela, dr hab. Artur Mamcarz, prof. Tomasz Pasierski, prof. Tomasz Zieliński), emerytowani kierownicy ośrodków kardiologicznych wywodzący się z tej Szkoły (prof. Zygmunt Sadowski, prof. Jerzy Korewicki, prof. Marek Kochmański), wielu kierowników klinik kardiologicznych Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie (poza już wymienianymi prof. Janiną Stępińską, prof. Hanną Szwed i prof. Tomaszem Zielińskim, również – prof. Piotr Hoffman, prof. Andrzej Januszewicz, prof. Łukasz Szumowski), zaprzyjaźnionych kardiochirurgów z innych ośrodków (prof. Mariusz Kuśmierczyk, prof. Jacek Różański), kierownicy innych warszawskich ośrodków kardiologicznych (prof. Anna Fijałkowska, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Adam Torbicki), a także wielu specjalistów innych dziedzin niż kardiologia – m.in.: prof. Ewa Bar-Andziak, dr hab. Marianna Bąk, prof. Tomasz Bednarczuk, dr hab. Romuald Cichoń, prof. Barbara Cybulska, prof. Andrzej Członkowski, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Barbara Górnicka, prof. Renata Górska, prof. Andrzej Kański, prof. Ireneusz Krasnodębski, prof. Mariusz Łapiński, dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel, prof. Marek Naruszewicz, dr hab. Ireneusz Nawrot, dr hab. Sławomir Nazarewski, prof. Marek Niezgódka, prof. Piotr Radziszewski, prof. Robert Rudowski, prof. Jerzy Szczerbań, prof. Mieczysław Szostek, prof. Maciej Skórski, prof. Bożena Tarchalska-Kryńska, prof. Edward Towpik, prof. Andrzej Tykarski, prof. Krzysztof Zieniewicz).

Szczególną atmosferę spotkania zapewniły głosy w dyskusji oraz obecność innych osób związanych emocjonalnie z Warszawską Akademicką Szkołą Kardiologiczną – dr hab. Grażyny Brody, prof. Krystyny Cedro-Ceremużyńskiej, dra hab. Andrzeja Ciszewskiego, dra hab. Rafała Dąbrowskiego, dra hab. Tomasza Jaxy–Chamca, dra hab. Marka Kucha, prof. Mariusza Pytkowskiego, prof. Stanisława Rudnickiego, dra hab. Macieja Sterlińskiego, prof. Jana Tylki i wielu innych. List okolicznościowy na ręce prof. Grzegorza Opolskiego przesłali również nieobecni na sesji: prof. Andrzej Górski – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk i były Rektor naszej Uczelni, prof. Witold Rużyłło – dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie oraz prof. Waldemar Wajszczuk – uczeń prof. Askanasa, obecnie przebywający w USA.

Całość obchodów uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu formacji Aquartet.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jubileusz 60-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter