Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek

7 czerwca 2013 roku Sesją poświęconą Jubileuszowi 50-lecia utworzenia Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek, a tym samym bankowania tkanek w Polsce, rozpoczęła się dwudniowa I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek.

Spotkanie, które odbyło się w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni objęte było Honorowym Patronatem: Rektora Prof. Marka Krawczyka oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

W uroczystej sesji jubileuszowej uczestniczyło około 180 osób, wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prof. Marek Krawczyk - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. Andrzej Górski – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Dziekani I i II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownicy i pracownicy zakładów i klinik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciele banków tkanek i komórek z całej Polski (około 100 osób). Prof. Marek Krawczyk uhonorował Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Jubileuszowym Medalem im. Tytusa Chałubińskiego za wielkie zasługi dla rozwoju bankowania tkanek w Polsce i Europie oraz pracę na rzecz budowania marki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako wiodącego akademickiego ośrodka naukowego.

W czasie jubileuszowej sesji zaproszeni wykładowcy przedstawili historię, teraźniejszość i perspektywy na przyszłość bankowania tkanek i komórek oraz przykłady zastosowań klinicznych przeszczepów przygotowywanych przez banki tkanek. W ramach kolejnych sesji konferencji przedstawiciele banków tkanek i komórek omawiali bieżącą działalność, osiągnięcia i plany na przyszłość swoich jednostek.

Dr hab. med. Artur Kamiński
Kierownik Zakład Transplantologii
i Centralny Bank Tkanek
Warszawski Uniwersytet Medyczny

  

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter