Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Odnowienie dyplomów po 50. latach

8 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość odnowienia po 50. latach dyplomów absolwentów rocznika 1964 i 1965 Wydziału Lekarskiego.

W tym szczególnym dniu z Bohaterami Wydarzenia był Rektor prof. Marek Krawczyk, władze Dziekańskie I Wydziału Lekarskiego z Prodziekanami prof. Krzysztofem Zieniewiczem – prowadzącym Spotkanie, prof. Kazimierzem Niemczykiem, dr hab. Pawłem Włodarskim oraz Dziekanem II Wydziału Lekarskiego dr hab. Markiem Kuchem.

Dawnych Absolwentów i Gości przywitał Prodziekan prof. Krzysztof Zieniewicz.

Ciepłe słowa do Jubilatów skierował Rektor prof. Marek Krawczyk: „W gronie Państwa rocznika były i są osoby, które swoje życie związały z naszą Uczelnią i takie, które zapisały karty polskiej i światowej medycyny. Zacznę od jednej z najwybitniejszych Postaci polskiej medycyny, Doktora Honoris Causa naszej Alma Mater, a zarazem jednego z naszych najznakomitszych Absolwentów. Mowa oczywiście o prof. Zbigniewie Relidze. To w naszej Uczelni rozpoczęła się przygoda Pana Profesora z medycyną, to w jej murach, tu zacytuję słowa Pana Profesora: „narodziły się dwie moje wielkie miłości: do mojej Żony i do chirurgii”. Pani dr Anna Wajszczuk-Religa, która jest dzisiaj z nami, od wielu lat związana jest z naszą Katedrą i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Razem z Państwem studiowali i z naszą Uczelnią swoje życie zawodowe związali:

  • Prof. Wojciech Kostowski specjalista w zakresie farmakologii i psychofarmakologii. Był związany z naszą Uczelnią: w latach 1964–1975 pracował w Zakładzie Farmakologii Eksperymentalnej, od 1975 do 1997 kierował zespołem nauczania farmakologii na II Wydziale Lekarskim. W latach 19772009 był Kierownikiem utworzonego przez siebie Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Pozostał następnie profesorem w tej jednostce, a także w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej naszej Uczelni. Był przewodniczącym Wydziału VI Nauk Medycznych PAN w latach 2007–2010, wcześniej (w latach 2003–2006) pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału.
  • Prof. Stanisław Zając – chirurg – związany z naszą Uczelnią od czasów studiów, pierwotnie pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, następnie, od 1964 roku w I Klinice Chirurgicznej, w latach 1975-1993 adiunkt Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii Instytutu Chirurgii, w tym w latach 1986-1987 p.o. kierownika Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii; w latach 1993-1999 profesor nadzwyczajny, a w latach 1999-2005 profesor zwyczajny w tejże jednostce.
  • Prof. Andrzej Milanowski – Kierownik Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, wcześniej związany z naszą Uczelnią – kierował Pracownią Patofizjologii Oddychania w Klinice Pneumonologii i Chorób Alergicznych. 
  • Prof. Krystyna Cedro-Ceremużyńska – specjalista interny, żona wybitnego kardiologa prof. Leszka Ceremużyńskiego. 
  • Prof. Marek Nowacki – chirurg i chirurg onkolog, były wieloletni Dyrektor i Wicedyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kierownik Kliniki Nowotworów Jelita Grubego w Centrum Onkologii, był Przewodniczącym zespołu ds. opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w latach 1986-1997 Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii.

Spośród wybitnych Absolwentów Państwa rocznika, kilkorga nie ma już z nami. Należą do nich:

  • Prof. Bolesław Kornacki – związany z Kliniką Okulistyki I Wydziału Lekarskiego w latach 1965-1980, późniejszy wieloletni Kierownik Kliniki Okulistyki Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (1980-1993). Zmarł w 2010 roku.
  • Prof. nadzw. dr hab. Ewa Dróbecka–Brydak – specjalista okulista, również związana z Kliniką Okulistyki I Wydziału Lekarskiego w latach 1965-2007. Zmarła w 2007 roku.
  • Profesor Teresa Wagner – wieloletni kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Instytutu Reumatologii w Warszawie, zmarła w 2010 roku.

Niestety, nie sposób przytoczyć życiorysów wszystkich osób z Państwa rocznika. W Państwa gronie są autorytety w swoich dziedzinach. Ale jest również wielu skromnych lekarzy. Dla swoich pacjentów to Państwo właśnie byli i są tymi najważniejszymi doktorami, do których zwracają się o pomoc. Wszystkim Państwu gratuluję życiowych dokonań, zarówno tych związanych z naszym zawodem, jak i tych najbardziej osobistych”.

Z rąk Rektora i Prodziekana Absolwenci otrzymali okolicznościowe dyplomy potwierdzające, że przez wszystkie lata, jakie upłynęły od ukończenia studiów w Akademii Medycznej w Warszawie, Absolwenci przestrzegali wiernie Przysięgi Hipokratesa i stali się chlubą polskiej społeczności lekarskiej. Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie Władz Uczelni i Bohaterów Spotkania.

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Odnowienie dyplomów po 50. latach
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter