Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION

17 czerwca 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu BASTION, pt.: "Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów" - zorganizowana przez zespół dra hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia.

Główną tematyką były najnowsze trendy w obszarze diagnostyki onkologicznej. Stanowi ona bardzo ważny element personalizowanej onkologii. W konferencji wzięli udział światowej klasy eksperci z Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University, Columbus, USA: prof. Clara D. Bloomfield, autorytet w dziedzinie genetyki białaczek i chłoniaków oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii molekularnej tych chorób, współodkrywca chromosomu Philadelphia; prof. Albert de la Chapelle, autorytet w dziedzinie genetyki chorób dziedzicznych, współodkrywca genetycznego podłoża m.in. dziedzicznego raka jelita grubego (zespołu Lyncha) i zespołu de la Chapelle; dr Krzysztof Mrózek, specjalista analizy cytogenetycznej białaczek i guzów litych, zajmujący się opracowywaniem wystandaryzowanych markerów diagnostycznych i prognostycznych w białaczkach szpikowych. Każdy z prelegentów jest współautorem kilkuset publikacji w uznanych czasopismach naukowych, w tym New England Journal of Medicine, Nature, Nature Medicine, Science oraz JAMA. Wykład wygłosiła również prof. Jolanta Kupryjańczyk z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie, ekspert w dziedzinie patologii ginekologicznej i współautor przygotowywanej przez WHO klasyfikacji nowotworów jajnika. 

Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu BASTION. Jest to multidyscyplinarny projekt naukowy, którego celem jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Zadaniem projektu jest skrócenie drogi wykorzystanie wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrować się będą w szczególności wokół spersonalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. 

Projekt BASTION jest realizowany ze środków komisji Europejskiej w ramach 7 programu ramowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na temat projektu BASTION można znaleźć na stronie: bastion.wum.edu.pl

_____________________

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter