Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu

We wtorek, 2 lipca br., w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Janusza Piekarczyka odbyło się uroczyste ślubowanie położnych – absolwentek studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Uroczystość poprowadziła mgr Dorota Cholewicka z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, która powitała zarówno przybyłych gości, jak i bohaterki spotkania – przyszłe położne. W uroczystości uczestniczyły Władze Uczelni, a wśród nich: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, Dziekan II Wydziału Lekarskiego – dr hab. Marek Kuch, Prodziekan WNoZ ds. Oddziału Pielęgniarstwa – dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, Prodziekan WNoZ ds. Kierunku Położnictwo – dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska oraz Kanclerz – mgr Małgorzata Kozłowska.

W słowach skierowanych do przyszłych położnych mgr Dorota Cholewicka podkreśliła długowieczność zawodu położnej i symbolikę czepkowania, przypomniając o zwyczaju ślubowania położnych sięgającego XVI wieku, w którym to składanie przysięgi wierności zasadom etycznym zapoczątkowały położne – absolwentki paryskiej szkoły Hotel Dieu. Historia nakładania czepka wywodzi się z XVII wieku, kiedy to przywilej noszenia czerwonego aksamitnego kapturka i złotego łańcucha otrzymała Louise Bourgeois – nadworna położona francuskiej królowej Marii Medycejskiej.

Bohaterki spotkania – absolwentki położnictwa, po otrzymaniu czepków z czerwonym paskiem – symbolu zawodu położnej, złożyły uroczystą przysięgę, ślubując m.in. „sprawowanie profesjonalnej opieki nad życiem i zdrowiem ludzkim”, „przeciwdziałanie cierpieniom, zapobieganie chorobom, współuczestniczenie w procesie terapeutycznym”, „niesienie pomocy każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice”. Następnie wysłuchały „Hymnu pielęgniarek i położnych” mówiącego o ich posłannictwie oraz roli w leczeniu i niesieniu pomocy potrzebującym.
 
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Prorektor ds. Nauki – prof. Marek Kulus, który w imieniu JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, pogratulował sukcesu ukończenia studiów i zdobycia zawodu oraz życzył wielu lat satysfakcjonującej pracy i spełnienia zawodowego.

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość czepkowania położnych – absolwentek Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter