Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu

W dniu 4 lipca br., miała miejsce uroczystość czepkowania absolwentów kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po raz pierwszy zorganizowano tę symboliczną uroczystość dla studentów kończących studia I-go stopnia na kierunku pielęgniarskim. Ceremonia czepkowania i odznaczania absolwentów odbyła się w Auli Centrum Dydaktycznego naszej Uczelni.

Uroczystość poprowadziła Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa – dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, która powitała studentów i kadrę dydaktyczną, a następnie przytoczyła historię zwyczaju czepkowania, który w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się w wieku XIX, w Polsce zaś pojawił się w 1911 roku. Noszenie czepka miało charakter higieniczny, a jego wygląd z czasem ewoluował i zdobył rangę symbolu, elementu stroju galowego pielęgniarek. Praca pielęgniarki i pielęgniarza jest zawodem, który wymaga niezwykłej odpowiedzialności i gotowości na ustawiczne kształcenie. Następnie Pani Prodziekan odczytała list od JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, w którym przekazał słowa gratulacji i życzył absolwentom sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością Władze Uczelni: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński, Kanclerz – mgr Małgorzata Kozłowska. 

Ciepłe słowa do zgromadzonych w auli skierował również Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, który wyraził radość z możliwości uczestniczenia w tym ważnym dniu. Pogratulował ogromnego sukcesu zdobycia dyplomu i życzył determinacji w zdobywaniu wiedzy w praktyce oraz poszerzania własnych kompetencji w dalszym toku studiów.

Przed uroczystym wręczeniem czepków i odznaczeń, nastąpiło odśpiewanie „Hymnu pielęgniarek i położnych” oraz złożenie przysięgi. Absolwenci ślubowali m.in. „sprawowanie profesjonalnej opieki nad życiem i zdrowiem ludzkim”, „przeciwdziałanie cierpieniom, zapobieganie chorobom, współuczestniczenie w procesie terapeutycznym”, „niesienie pomocy każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice”. Wykład zatytułowany „Niesterydowe leki przeciwzapalne” wygłosił dr Krzysztof Mucha z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

Za obecność na tej ważnej uroczystości dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek podziękowała wszystkim przybyłym gościom: Dziekan Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. Irenie Wrońskiej, doc. Danucie Zarzyckiej, przedstawicielom Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarskiej i Położnych w osobach: Wice-Przewodniczącej mgr Hannie Golasie i sekretarz Hannie Wójcik.

 


 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter