Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego

10 lipca 2013 roku pożegnaliśmy prof. dr. hab. n. med. Wiesława Glińskiego – Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem w latach 2005-2008, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2002-2005, Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2002, Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1990-1996; wspaniałego Nauczyciela akademickiego, znakomitego Specjalistę w dziedzinie dermatologii, wybitnego Lekarza i Naukowca.

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach uczestniczyły władze rektorskie z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem na czele oraz władze dziekańskie macierzystego Wydziału Pana Profesora z Dziekanem prof. Mirosławem Wielgosiem oraz wielu członków naszej Społeczności akademickiej.

Rankiem 5 lipca dotarła do nas dramatyczna wiadomość – odszedł Rektor Profesor Wiesław Gliński. Ta informacja poruszyła do głębi całą Społeczność akademicką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan Profesor opuścił nas nagle, niespodziewanie… Śmierć zawsze przychodzi nie w porę, przynosi ból, żal i niedowierzanie…. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby nisko pokłonić się Panu Rektorowi i złożyć hołd Jego pracy dla naszej Uczelni, dla studentów, polskiej dermatologii i pacjentów.(…) W ten lipcowy dzień z wielkim szacunkiem kłaniamy się mądremu, dobremu Lekarzowi, Wykładowcy akademickiemu, utalentowanemu Naukowcowi o szerokich horyzontach. Głęboko poruszony Pana nagłym odejściem żegnam Pana, Panie Rektorze, w imieniu własnym, władz Uczelni, Senatu, studentów i całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Żegnają Pana władze rektorskie i dziekańskie, Kierownicy i Pracownicy Katedr i Klinik oraz administracji naszego Uniwersytetu. Żegnają Pana studenci i Pana wychowankowie. Niespodziewane odejście Pana Profesora Wiesława Glińskiego pogrążyło naszą społeczność akademicką w żalu i zadumie.” – mówił podczas uroczystości pogrzebowych Rektor prof. Marek Krawczyk.

Pan Profesor Wiesław Gliński całe zawodowe życie związany był z naszą Uczelnią. Był jej Absolwentem z roku 1970.
Od 1971 roku pracował w Katedrze i Klinice Dermatologicznej, od 2007 roku kierował tą Jednostką.

Przez 15 lat (1993-2008) był Członkiem uczelnianego Senatu. Aktywnie działał w Komisjach do spraw Dydaktyki, Nauki, Szpitali Klinicznych i Oceny Profesorów.

Pożegnaliśmy Nauczyciela akademickiego, cenionego i lubianego przez młodzież, który jednocześnie prowadził intensywną działalność badawczą. Posiadał bogaty dorobek naukowy, był autorem rozdziałów, podręczników, prac i referatów wygłaszanych na kongresach krajowych i zagranicznych.

Poza Uczelnią Pan Profesor Wiesław Gliński był Konsultantem Krajowym ds. Dermatologii, Członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Praca i zaangażowanie Pana Profesora zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem „Za długoletnią służbę”. Pan Profesor był wielokrotnie wyróżniany Nagrodami organizacyjnymi, dydaktycznymi i naukowymi Rektora Uczelni. Otrzymał również „Medal za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego”.

Pozostaniesz Panie Rektorze, Panie Profesorze w naszej pamięci.

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter