Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna

W poniedziałek 15 lipca br. odbyła się uroczystość rozdania dyplomów absolwentom kierunku techniki dentystyczne oraz prowadzonej w ramach kierunku zdrowia publicznego specjalności higiena stomatologiczna. Oba kierunki studiów prowadzone są obecnie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym, który działalność rozpoczął od roku akademickiego 2012/2013 i była to pierwsza uroczysta promocja studentów zorganizowana przez najmłodszy Wydział naszej Uczelni.

Gospodarzem spotkania była Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, która powitała wszystkich zgromadzonych studentów oraz Władze Uczelni w osobach: Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marka Kulusa, Prorektora ds. spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – prof. Sławomira Nazarewskiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego – dr. hab Piotra Wroczyńskiego, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Barbarę Górnicką, Prodziekana II Wydziału Lekarskiego – dr. hab. Artura Mamcarza, Prodziekanów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego: dr hab. Dorotę Olczak-Kowalczyk, dr. hab. Michała Ciurzyńskiego oraz Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Małgorzatę Kozłowską. Obecna była również licznie reprezentowana kadra nauczycielska na czele z prof. Kazimierzem Szopińskim, prof. Andrzejem Wojtowiczem, dr hab Małgorzatą Zadurską, prof. nadzw. Leopoldem Wagnerem, dr hab. Izabelą Strużycką, dr Halszką Boguszewską-Gutenbaum oraz dr. Wojciechem Michalskim.

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska pogratulowała 35 absolwentom, którzy brali udział nie tylko we własnym, osobistym święcie, lecz także w święcie Uczelni – pierwszej promocji studentów na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Wcześniejsze uroczystości odbywały się w ramach kształcenia na I Wydziale Lekarskim, w którym stomatologia była tylko Oddziałem. Dziekan przypomniała o historii nauczania stomatologii w Warszawie, sięgającej XIX wieku. Rzeczywista dbałość o rozwój tej dziedziny wiedzy pojawiła się w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku wraz z rozpoczęciem działalności Państwowego Instytutu Stomatologicznego. Z biegiem lat stomatologia awansowała do miana samodzielnej jednostki i przekształciła się w osobny Wydział – Lekarsko-Dentystyczny w 2012 roku. Profesor Elżbieta Mierzwińska-Nastalska w słowach kierowanych do absolwentów zachęcała ich do aktywnej pracy i rozwoju, a także podziękowała kadrze dydaktycznej za zaangażowanie i wkład w rozwój intelektualny studentów.

Do absolwentów zwrócił się również Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, który złożył gratulacje zarówno w imieniu JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, jak i swoim, życząc sukcesów, ale także wiary, aby lata studiów okazały się świadomym wyborem, który będzie przynosił satysfakcję i inspirował do dalszej pracy, jak choćby do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia.

Po uroczystym ślubowaniu i rozdaniu dyplomów przedstawiciel absolwentów Sylwester Burchacki wygłosił przemówienie, w którym podziękował Władzom Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz wszystkim nauczycielom akademickim za wysiłek przekazywania wiedzy i złożył obietnicę w imieniu swoim i pozostałych absolwentów, że dołożą starań, by ten wysiłek nie poszedł na marne.

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter