Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

W piątek 2 sierpnia 2013 roku, w auli Centrum Dydaktycznego im. prof. Janusza Piekarczyka odbyło się dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Podczas uroczystości poprowadzonej przez Dziekana II Wydziału Lekarskiego – dra hab. Marka Kucha, dyplomy otrzymali studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Po wysłuchaniu pieśni „Gaude Mater Polonia” oraz hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego –  absolwentów, kadrę dydaktyczną oraz Władze Uczelni powitał Dziekan II Wydziału Lekarskiego. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Prorektor ds. Kadr – prof. Renata Górska, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, Prodziekan do spraw studenckich I, II, III roku I Wydziału Lekarskiego – prof. Barbara Górnicka, Prodziekani II Wydziału Lekarskiego: dr. hab. Artur Mamcarz, Prodziekan  i dr hab. Jan Kochanowski, Zastępca Kanclerz WUM – Małgorzata Rejnik oraz Kwestor – Katarzyna Szczęśniak.

Dziekan II Wydziału Lekarskiego – dr hab. Marek Kuch w swoim wystąpieniu przede wszystkim złożył gratulacje absolwentom ukończenia studiów, ale także przytoczył nazwiska profesorów, którzy przez ostatnie lata towarzyszyli im w studenckim i naukowym życiu, rozwijając ich pasje i przekazując cenną wiedzę. Ukończenie studiów na kierunku fizjoterapia II Wydziału Lekarskiego, zdaniem Dziekana, wymagało odpowiednich predyspozycji i osobowości, które nie zawsze idą w parze.

W imieniu JM Rektora – prof. Marka Krawczyka przemawiała Prorektor ds. Kadr – prof. Renata Górska, która pogratulowała ukończenia studiów zarówno I, jak i II stopnia, czyli 150-osobowej grupie absolwentów. Otrzymali oni dziś dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i stają się tym samym samodzielnymi Pani Prorektor skierowała słowa uznania  dla kadry nauczycielskiej oraz rodzin studentów, którzy wspierali pomocą i radą przez cały okres wytężonej nauki. Prof. Renata Górska wyróżniła na forum dwie absolwentki – Annę Grabowską i Joannę Olczyk, które otrzymały Złoty Laur za najwyższą średnią ocen, na koniec zaś przekazała życzenia sukcesów i poczucia misji w niesieniu pomocy potrzebującym.

Do absolwentów zwrócił się także Prodziekan do spraw Oddziału Fizjoterapii – dr hab. Artur Mamcarz, który wyraził przekonanie, że dla każdego z kończących dziś kierunek fizjoterapii jest to dzień przejścia w etap dorosłości. Życzył samorozwoju, który dla jednych absolwentów będzie oznaczał zdobywanie doświadczenia w pracy, dla drugich zaś – pozostanie na Uczelni i kontynuowanie nauki w roli studenta studiów II stopnia lub doktoranta.

Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów.

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter