Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej

9 sierpnia 2013 roku pożegnaliśmy prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marię Wierzbicką – Prodziekana do spraw Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego w latach 1981-1986, Kierownika Zakładu Stomatologii Zachowawczej w latach 1979-2004 i Kierownika Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia w latach 1981-1994, wybitnego Lekarza i Naukowca, Wspaniałego nauczyciela akademickiego, Doktora honoris causa Uniwersytetu w Malmo, Ambasadora polskiej stomatologii w Europie i na świecie.

Uroczystości pogrzebowe, które odbyły się w Poznaniu rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Św. Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej 7, a następnie miała miejsce uroczystość pożegnalna na poznańskim Cmentarzu Komunalnym Junikowo. W uroczystości wzięły udział i pożegnały Panią Profesor w imieniu Jego Magnificencji Rektora WUM prof. Marka Krawczyka oraz społeczności akademickiej – prof. Renata Górska – Prorektor ds. Kadr, w imieniu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz I Wydziału Lekarskiego – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

Obecni byli również przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w osobach: prof. Honoraty Limanowskiej-Show oraz prof. Janiny Stopy. Naczelną Izbę Lekarską reprezentowała wiceprezes NRL – dr Anna Lella, a Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie wiceprezes ORL – dr Krzysztof Makuch. Żegnali także Panią Profesor licznie zgromadzeni pracownicy Katedry Stomatologii Zachowawczej WUM.

 


 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej
Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej
Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej
Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej
Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej
Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej
Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter