Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie umowy z McGill University

16 września 2013 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarł umowę o współpracy i wymianie akademickiej z McGill University (MMI Montreal Medical International INC.) z siedzibą w Kanadzie. W imieniu naszej Uczelni dokumenty podpisał JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, a ze strony McGill University – Prezydent MMI, Dr. Michael Churchill-Smith.

Spotkanie odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele McGill University, McGill University Health Centre (MUHC) i Montreal Medical International, Inc. (MMI): Dr. Michael Churchill-Smith – Prezydent MMI, pan Ian Soutar – MMI, Dr Samuel Benaroya – McGill University, Dr Ewa Sidorowicz – MUHC, Dr Hananel Holzer – MUHC, Dr Maciej Baranowski – MMI Europe oraz pan Robert Babczak – MMI oraz przedstawicie naszej Uczelni: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk, Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, Prorektor do spraw Kadr – prof. Renata Górska, Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – prof. Sławomir Nazarewski, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosław Wielgoś, Dziekan II Wydziału Lekarskiego – dr hab. Marek Kuch, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – dr hab. Jacek Rózga, Kanclerz WUM – mgr Małgorzata Kozłowska, Z-ca Kanclerza – mgr Małgorzata Rejnik oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska wraz z pracownikami.

Kooperacja obu szkół wyższych obejmować będzie współpracę naukową, organizację sympozjów, seminariów, wymianę myśli i materiałów naukowych, publikacji i informacji oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem poniższych dziedzin:

• położnictwo i ginekologia,
• centra symulacji medycznej,
• immunologia nowotworów,
• kardiologia.

Oprac.: Dział Współpracy z Zagranicą

 


 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Podpisanie umowy z McGill University
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter