Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego

W poniedziałek 7 października w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego.

Prowadzący spotkanie Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosław Wielgoś, po powitaniu uczestników uroczystości, szczególne słowa skierował do bohaterów spotkania – studentów rozpoczynających edukację na naszej Uczelni, którym przedstawił biorących udział w wydarzeniu przedstawicieli Władz. Swoją obecnością immatrykulację zaszczycili: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, Dziekan II Wydziału Lekarskiego dr hab. Marek Kuch, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Małkowski oraz reprezentująca Dziekana Wydziału Farmaceutycznego – dra hab. Piotra Wroczyńskiego Prodziekan ds. Medycyny Laboratoryjnej prof. Grażyna Nowicka. Prof. Mirosław Wielgoś przedstawił również nowym studentom Prodziekanów I Wydziału Lekarskiego: prof. Barbarę Górnicką, prof. Krzysztofa Zieniewicza, prof. Kazimierza Niemczyka, prof. Krzysztofa J. Filipiaka, dra hab. Pawła Włodarskiego oraz przedstawicieli jednostek: Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii – prof. Jacka Malejczyka, dr Helenę Deszczyńską, reprezentującą  Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele władz administracyjnych WUM: Kanclerz – mgr Małgorzata Kozłowska oraz Kwestor – mgr Katarzyna Szczęśniak, a także Kierownik Studium Języków Obcych – dr Maciej Ganczar, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – mgr Jerzy Chrzanowski oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego I Wydziału Lekarskiego – Wojciech Grabczan.

Dziekan prof. Mirosław Wielgoś w przemówieniu skierowanym do immatrykulowanych studentów podkreślał, że dzisiejszy dzień to wielkie święto I Wydziału Lekarskiego, który ma bogatą historię i wieloletnią tradycję, a nowo przyjętym należą się szczególne gratulacje ze względu na tegoroczny wysoki próg punktowy przyjęć na studia. Studenci powinni być także dumni z nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i dbać o relacje z przedstawicielami wszystkich wydziałów, tworząc rodzinę uczelnianą. Trzymając klucz do I Wydziału Lekarskiego, życzył immatrykulowanym spełnienia marzeń i nadziei związanych ze studiami oraz jak najszybszego potwierdzenia słuszności ich wyboru.

Następnie, w imieniu JM Rektora prof. Marka Krawczyka – głos zabrał Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, który podkreślił, iż czas studiów jest najpiękniejszym w życiu człowieka, dlatego należy go jak najlepiej wykorzystać. Rozpoczynający studia są także jednym z pierwszych roczników, który nie odbędzie stażu podyplomowego, dlatego od początku powinni być nastawieni na praktykę. Uczelnia jest niczym bez studentów, to oni tworzą społeczność – podkreślał Prorektor.

Po przestawieniu pracowników administracyjnych Dziekanatu I WL, odbyło się uroczyste ślubowanie – które poprowadziła Prodziekan prof. Barbara Górnicka.

Następnie prowadzący uroczystość prof. Mirosław Wielgoś pogratulował studentom przyjętym z najwyższą punktacją oraz wręczył powołania do pocztu sztandarowego.

Na zakończenie, po wręczeniu indeksów naszej Alma Mater, głos zabrał Wojciech Grabczan, który zachęcił do aktywnego udziału w życiu studenckim  i życzył powodzenia nowym kolegom.

Całości uroczystości towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter