Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna

Kolejną immatrykulacją na naszej Uczelni, która odbyła się 7 października była druga immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego, tym razem dedykowana studentom kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna.

Prowadzący uroczystość immatrykulacji Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosław Wielgoś rozpoczął serdecznym powitaniem wszystkich przybyłych, szczególne słowa zaś przekazał nowo przyjętym studentom, podkreślając, że I WL jest najstarszym wydziałem na naszym Uniwersytecie, mającym niezwykły potencjał naukowy i ofertę edukacyjną. Gratulował im pokonania licznej konkurencji i podkreślił, że otrzymany indeks jest nagrodą i ogromną szansą dla zgromadzonych, a zdobywana wiedza wielką wartością.

Prof. Mirosław Wielgoś przedstawił nowo przyjętym studentom Władze Uczelni. W immatrykulacji wzięli udział: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Marek Kulus, Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego dr hab. Artur Mamcarz, Prodziekan ds. nauki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego dr hab. Michał Ciurzyński oraz Prodziekani I Wydziału Lekarskiego: prof. Barbara Górnicka, prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Krzysztof Filipiak, dr hab. Paweł Włodarski, prof. Kazimierz Niemczyk. Obecni byli także – Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej – dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Kanclerz – mgr Małgorzata Kozłowska, Kwestor – mgr Katarzyna Szczęśniak, Kierownik Studium Języków Obcych – dr Maciej Ganczar oraz Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – mgr Jerzy Chrzanowski. Rozpoczynającym edukację studentom przedstawiono także pracowników Dziekanatu Wydziału.

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, witający studentów w imieniu Jego Magnificencji Rektora prof. Marka Krawczyka, życzył owocnego wykorzystania czasu studiów, nie tylko pod względem nauki – ale także zainteresowań. Zachęcił do angażowania się w sprawy społeczności Uczelni i ponownie pogratulował zgromadzonym, zaznaczając, że są przykładem na otwarcie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na różne specjalności.

Po wysłuchaniu hymnu, studenci złożyli uroczyste ślubowanie, które poprowadziła Prodziekan prof. Barbara Górnicka.

Przed wręczeniem indeksów studentom pierwszego roku studiów licencjackich kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna, Dziekan I WL pogratulował szczególnie osobom, które uzyskały najwyższą punktację w procesie rekrutacyjnym i już w miniony piątek 4 października – podczas uroczystej Inauguracji nowego roku akademickiego – odebrały indeksy z rąk JM Rektora.
 
Spotkanie zakończył występ Chóru WUM, który zapewnił oprawę muzyczną całej uroczystości.


Oprac. Biuro Informacji i Promocji

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego – kierunków: audiologia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter