Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VI Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji 2013

W dniach 25-28 października bieżącego roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się ważne wydarzenie dla środowiska przyszłych farmaceutów – VI Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji 2013. Organizacją przedsięwzięcia zajmowali się członkowie Młodej Farmacji – Warszawa, lokalnej Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Podczas czterech dni Kongresu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym, którego tematem przewodnim były „Nowości i wyzwania branży farmaceutycznej”, Sympozjum Edukacyjnym, na które składał się szeroki zakres warsztatów dotyczących umiejętności miękkich i perspektyw zawodowych oraz Konkurs Studenckich Prac Naukowych.

Organizatorzy zaprosili do współpracy specjalistów, którzy w ciekawy sposób przybliżyli studentom realia polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej. Liczba pytań, która pojawiła się po prelekcjach pokazała jak istotne dla studentów są takie informacje.
 
Członkowie Młodej Farmacji zdają sobie także sprawę, jak ważne jest kształtowanie umiejętności miękkich, ponieważ zdobywanie tzw. extra curriculum activities daje możliwość wyróżnienia się na rynku farmaceutycznym. Dlatego warsztaty z tego zakresu cieszyły się wielką popularnością. Zostały one przeprowadzone przez trenerów IPSF (International Pharmaceutical Students Federation), którzy są jednocześnie absolwentami Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni. Część z nich odbyła się w języku angielskim, co jeszcze bardziej motywuje studentów do samorozwoju.

Podczas Kongresu odbyło się również Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym wybrano nowy Zarząd Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm – Młoda Farmacja. Wybrane osoby staną przed bardzo odpowiedzialnym zadaniem czuwania nad dalszym rozwojem Młodej Farmacji, a także motywowania jej członków do działania i podejmowania nowych wyzwań.

Kongres został zakończony oficjalną Uroczystą Galą w Domu Medyka, na której głos oprócz członków Zarządu Młodej Farmacji, zabrali zaproszenie goście, przedstawiciele Władz Uczelni: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. dr hab. Marek Kulus oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – dr. hab. Piotr Wroczyński, a także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: prof. dr hab. Jan Pachecka i prof. dr hab. Bożenna Gutkowska.

VI Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji 2013
VI Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji 2013
VI Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji 2013
VI Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji 2013
VI Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji 2013
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter