Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”

7 listopada 2013 roku w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Historii Medycyny odbył się wernisaż ekspozycji pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicach i w rzeźbie”. W uroczystości, na zaproszenie JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marka Krawczyka i Dyrektora Muzeum – prof. Edwarda Towpika, udział wzięli goście szczególni – seniorzy naszej Uczelni.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Edward Towpik, który przywitał wszystkich przybyłych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Władze Uczelni: JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, Dziekan II Wydziału Lekarskiego – dr hab. Marek Kuch, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ds. nauki – dr hab. Michał Ciurzyński, pełniąca obowiązki Kanclerza – mgr Małgorzata Rejnik. W wernisażu wzięli udział także przedstawicieli towarzystw związanych z medycyną: Prezes Towarzystwa Lekarskiego – prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – prof. Jerzy Jurkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji – prof. Mieczysław Szostek. Szczególne podziękowania za uczestnictwo w wernisażu otrzymali seniorzy Uczelni, którzy z racji tematyki ekspozycji, byli honorowymi gośćmi.

JM Rektor – prof. Marek Krawczyk w swoim wystąpieniu wspomniał o zbliżającej się pierwszej rocznicy istnienia Muzeum Historii Medycyny, którego inauguracja zbiegła się z otwarciem wystawy poświęconej działalności Janusza Korczaka. Celem Muzeum jest sięganie po przeszłość, dlatego otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicach i w rzeźbie” jest ukłonem w kierunku wielkich postaci nieistniejących już placówek, które stanowią o tożsamości i korzeniach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dyrektor Muzeum Historii Medycyny – w uzupełnieniu wystąpienia JM Rektora – podkreślił, iż listopad to miesiąc zadumy, podczas którego wraca się pamięcią do tych, którzy odeszli. Stąd też właśnie wzięła się potrzeba powrotu do przeszłości i tych, którzy dali podwaliny naszej Alma Mater. Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego użyte w tytule wernisażu, doskonale oddają ideę wystawy, bowiem po wielkich postaciach i ważnych placówkach, które stworzyły fundamenty dla Uniwersytetu, pozostały tablice upamiętniające czasy kształtowania się medycyny w Warszawie. Dyrektor Muzeum na koniec przemówienia podziękował wszystkim zaangażowanym w wystawę i wraz z JM Rektorem zaprosili do jej oglądania.

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter