Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VI Konkurs Prac Magisterskich Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WF

W czwartek, 17 marca odbyła się Konferencja Naukowa Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, podczas której wyłoniono zwycięzców VI Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2014/2015 na kierunku analityka medyczna.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej i Stowarzyszenie Studenckie Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny - Warszawa we współpracy z Władzami Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej reprezentowanymi przez prof. Grażynę Nowicką – Prodziekan Oddziału. Spotkaniu patronował JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński.

Honorowym gościem spotkania był Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM – prof. Marek Kulus, który pogratulował uczestnikom wysokiego poziomu prezentowanych prac i zaznaczył, iż takie spotkania stanowią  wspaniałą inspirację do dalszych poszukiwań naukowych.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: prof. Barbara Górnicka -  Prodziekan do spraw studenckich I, II i III roku I Wydziału Lekarskiego, dr hab. Michał Ciurzyński - Prodziekan do spraw nauki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz władze Wydziału Farmaceutycznego reprezentowane przez prof. Piotra Wroczyńskiego - Dziekana Wydziału,  dr hab. Agnieszkę Pietrosiuk - Prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych, prof. Dorotę Maciejewską - kierownik Studium Doktoranckiego. Obecni byli także profesorowie i pracownicy Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz I Wydziału Lekarskiego.  Zaproszenie na Konferencję przyjęła również Pani dr Elżbieta Puacz - Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Konferencja składała się z dwóch modułów. Pierwszym był wykład zaproszonego gościa – wybitnego specjalisty z zakresu medycyny laboratoryjnej, prof. Marka Paradowskiego. Jego wystąpienie nosiło tytuł „Współczesne spojrzenie na sepsę, problemy analityczne i kliniczne”.

Drugi moduł konferencji miał charakter konkursowy. W tej części spotkania 8 finalistów zaprezentowało zebranym swoje prace będące zwieńczeniem ich studenckiej działalności. Jury wyłoniło trzech laureatów:

I miejsce zdobyła praca mgr Weroniki Zarychty-Wiśniewskiej pt.: „Przydatność metody obrazowania in vivo do oceny efektów transplantacji komórek na dużym modelu zwierzęcym” wykonana w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii WUM. Promotorem i opiekunem naukowy była dr Anna Burdzińska. 

II miejsce zdobyła praca mgr Sylwii Siwiec pt.: „Identyfikacja podłoża genetycznego zwyrodnienia barwnikowego siatkówki w polskiej rodzinie – wykorzystanie danych z mikromacierzy DNA i sekwencjonowania nowej generacji” wykonana w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury WUM. Promotorem oraz opiekunem naukowy była dr hab. n. med. Monika Ołdak. 

III miejsce zdobyła praca mgr Anny Podsiadłowskiej pt.: „Rola przeciwciał anty-Ro52 oraz odporności wrodzonej w patogenezie Zespołu Sjögrena” wykonana w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego. Promotorem oraz opiekunem naukowym była dr Anna Stelmaszczyk – Emmel oraz dr Umesh Deshmukh.

Ponadto podczas finału tegorocznego konkursu przyznano nagrody studentów - za najlepszy plakat oraz  za najlepszą prezentację. Pierwszą z nich uhonorowano mgr. Bartłomieja Sankowskiego z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków drugą zaś Sylwię Siwiec, zdobywczynię II miejsca w tegorocznym konkursie.

Na zakończenie Konferencji przedstawiciele Władz Dziekańskich wręczyli laureatom dyplomy oraz nagrody.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_6432.jpg
IMG_6452.jpg
IMG_6485.jpg
IMG_6537.jpg
IMG_6543.jpg
IMG_6554.jpg
IMG_6609.jpg
IMG_6621.jpg
IMG_6630.jpg
IMG_6669.jpg
IMG_6698.jpg
IMG_6720.jpg
IMG_6747.jpg
IMG_6751.jpg
IMG_6784.jpg
IMG_6828.jpg
IMG_6846.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback