Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja naukowa „Medycyna w filmie i teatrze”

17 listopada w Centrum Dydaktycznym WUM rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa „Medycyna w filmie i teatrze”. Patronat nad sympozjum objęli m.in. Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Rektor UW prof. Marcin Pałys.

Wydarzenie zorganizowało Studium Języków Obcych I Wydziału Lekarskiego WUM oraz Kolegium Artes Liberales Wydziału „Artes Liberales” UW przy współudziale Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Dwa dni konferencji organizatorzy wypełnili referatami podejmującymi temat szeroko rozumianych związków między medycyną a filmem i teatrem, wygłoszonymi przez czołowych polskich filmoznawców, teatrologów, literaturoznawców z kilkunastu krajowych ośrodków akademickich.

W uroczystości otwarcia, prowadzonej przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. Pawła Włodarskiego, uczestniczył Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Rozwoju UW prof. Anna Giza-Poleszczuk, Dyrektor Kolegium Artes Liberales Wydziału „Artes Liberales” UW prof. Jerzy Axer, Zastępca Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego prof. Dariusz Kosiński, Prodziekan I WL WUM dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, dr Maciej Ganczar – kierownik Studium Języków Obcych WUM.  

Prof. Paweł Włodarski przypomniał, że obecne wydarzenie stanowi kontynuację rozpoczętej dwa lata temu współpracy Studium Języków Obcych z Kolegium Artes Liberales, której owocem była wówczas konferencja „Literatura piękna i medycyna”. Dziekan podkreślił unikalność obu inicjatyw, a także ich interdyscyplinarny charakter, polegający na spotkaniu się medycyny z humanizmem. Poinformował również, że obie jednostki rozpoczęły już przygotowania do następnej konferencji, podejmującej zagadnienie medycyny w filozofii i etyce. 

Prof. Mirosław Wielgoś – Rektor WUM zauważył, że konferencja stanowi kolejny etap zacieśniania więzi pomiędzy naszą Uczelnią a Uniwersytetem Warszawskim. Zastanawiając się nad związkami medycyny ze sztuką, prof. Mirosław Wielgoś powiedział: „Medycyna, podobnie jak sztuka, nie zna barier ani granic, a jeśli one istnieją – stara się je przekroczyć, przenikając to, co ukryte i niewyjaśnione. Stojąc najbliżej egzystencjalnych problemów człowieka – a więc cierpienia, choroby i umierania – pozostaje niewyczerpanym źródłem tematów artystycznych. Wzajemne wpływy medycyny i sztuki sięgają w obie strony”.

Głos zabrali również przedstawiciele współorganizatorów sympozjum. Reprezentująca Rektora UW prof. Anna Giza-Poleszczuk doceniła interdyscyplinarną wartość konferencji służącej pochyleniu się nad współczesnymi uniwersalnymi wyzwaniami egzystencjalnymi. Prof. Jerzy Axer uznał, że współtworzenie tego wydarzenia jest dla Kolegium Artes Liberales wielkim zaszczytem; przypomniał jednocześnie zasługi prof. Piotra Wilczka w przygotowaniu sympozjum. Uczestników konferencji przywitał także prof. Dariusz Kosiński.


Cezary Ksel 
Biuro Prasowe WUM

Zdjecia: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube