Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pionierska operacja w Klinice WUM

5 i 6 grudnia w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się dwie operacje implantacji stent-graftu z rękawkami (branched stent-graft) do łuku aorty u pacjentek z rozpoznaniem tętniaka w tym odcinku aorty. We wtorek, 6 grudnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Rektora prof. Mirosława Wielgosia, Kierownika Katedry i Kliniki prof. Sławomira Nazarewskiego, dr. hab. Tomasza Jakimowicza i prof. Tilo Kölbela.

Operacja wykonana 5 grudnia była pierwszym tego typu zabiegiem w Polsce (żaden inny szpital w naszym kraju nie ma dostępu do tej technologii). Do tej pory zabiegi tego typu były wykonywane w 9 ośrodkach na świecie. Przełomową operację przeprowadził doc. Tomasz Jakimowicz we współpracy z prof. Sławomirem Nazarewskim, dr. Robertem Tworusem i dr Katarzyną Grygiel, pod merytorycznym nadzorem prof. Tilo Kölbela z Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin Universitäres Herzzentrum Hamburg (Niemcy) i z udziałem anestezjologa dr Anny Kosińskiej.

Przeprowadzenie operacji otwartej u obu pacjentek wiązałoby się z koniecznością otwarcia klatki piersiowej i użycia krążenia pozaustrojowego. Było to niemożliwe z powodu wieku chorych oraz licznych dodatkowych obciążeń. Dlatego zdecydowano się na zamówienie specjalnej protezy wewnątrznaczyniowej wykonanej „pod wymiar” z rękawkami (odnogami) do tętnic szyjnych. Największą trudnością operacji było precyzyjne posadowienie stent-graftu tak, aby rękawki znalazły się dokładnie w miejscu odejścia odpowiednich tętnic od łuku aorty. Brak precyzji mógłby spowodować ostre niedokrwienie serca (zawał serca) lub ośrodkowego układu nerwowego i masywny udar.

Warto wspomnieć, że w lipcu tego roku w tej samej Klinice przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg implantacji stent-graftu z otworkami (fenestrated stent-graft) do łuku aorty.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowana przez prof. Sławomira Nazarewskiego, jest obecnie pionierskim ośrodkiem wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków, rozwarstwień oraz urazów aorty piersiowej i brzusznej. Jest także wiodącym ośrodkiem w zakresie chirurgii transplantacyjnej i chirurgii gruczołów dokrewnych. Działalność lecznicza jednostki obejmuje również pełne spektrum operacji ogólnochirurgicznych i naczyniowych wykonywanych metodami tradycyjnymi.

Od 1998 r. w Klinice, jako jednej z pierwszych w Polsce, wykonuje się leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków aorty. Doświadczenie ośrodka jest największe w Polsce – dotychczas tę metodę zastosowano u ponad 2000 chorych. Rocznie w Klinice wykonuje się ok. 200 implantacji stent-graftów. Od czerwca 2010 r. w Klinice rozpoczęto program leczenia tętniaków okołonerkowych i piersiowo-brzusznych za pomocą stent-graftów z otworkami (fenestrowanych) i z odgałęzieniami (rękawkami). Do chwili obecnej wykonano 257 tego typu operacji, co stawia ten ośrodek na pierwszym miejscu w Polsce i jednym z pierwszych w Europie.

Dzięki zdobytym w ten sposób umiejętnościom i doświadczeniu zespół Kliniki mógł podjąć próbę przekroczenia kolejnej bariery i zastosowania stent-graftu z rękawkami do gałęzi łuku aorty. Jest to najnowocześniejsza technologia stosowana w chirurgii naczyniowej, a dostęp do niej jest jak na razie ograniczony wyłącznie do ośrodków z dużym doświadczeniem w leczeniu wewnątrznaczyniowym.

Oprac. Prof. Sławomir Nazarewski,
Karolina Gwarek – Biuro Prasowe WUM

Zdjecia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback