Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenie wyników XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych - Perspektywy 2017

10 stycznia w murach naszej Uczelni po raz pierwszy w jej historii odbyła się prezentacja zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017, przygotowanego przez miesięcznik „Perspektywy”. W gali odbywającej się w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego uczestniczył prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

XIX Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017, którego Partnerem Głównym była nasza Uczelnia, analizował wyniki 2220 liceów ogólnokształcących oraz 1787 techników (bez szkół dla dorosłych). Na podstawie kryteriów oceniających poszczególne szkoły, przygotowanych przez Kapitułę Rankingu pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka – byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – sporządzono pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół ponadgimnazjalnych: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017 (prezentujący 500 najlepszych liceów w Polsce), Ogólnopolski Ranking Techników 2017 (prezentujący 300 najlepszych techników w Polsce), Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017, Ranking Maturalny Techników 2017 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2017.

Galę poprowadziła Anna Wdowińska z miesięcznika „Perspektywy”. Oprócz JM prof. Mirosława Wielgosia w Auli zasiedli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin, Waldemar Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein – Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, prof. Grzegorz Mazurek – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Marek Pawelczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia WUM, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM, Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński. Gremialnie przybyli przedstawiciele wszystkich nagrodzonych podczas gali szkół ponadgimnazjalnych (zarówno kadra dyrektorska, jak i uczniowie), ponadto przedstawiciele administracji zajmujący się edukacją i oświatą reprezentujący wszystkie województwa.

Podczas przemówień zarówno Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz Waldemara Siwińskiego podkreślano wzrastające znaczenie wyboru odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej w kontekście przyszłości młodych ludzi. Rektor WUM poinformował, że nasza Uczelnia od kilku lat podczas Pikniku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznaje dyplomy tym warszawskim liceom, które wykazały się wysoką jakością kształcenia kierunkowego, wyrażoną przez największą liczbę absolwentów przyjętych przez WUM.

Na podium Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 znalazły się:

 1. XIII LO w Szczecinie
 2. XIV LO im. St. Staszica w Warszawie
 3. Liceum Akademickie UMK w Toruniu

Trzy najlepsze szkoły techniczne wg Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2017 to: 

 1. Technikum Ekonomiczne w ZSE im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 2. Technikum Łączności nr 14 ZS Łączności w Krakowie
 3. Technikum nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017 obejmował 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2016. Na podium znalazły się:

 1. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
 2. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
 3. XIV LO im. St. Staszica w Warszawie

Trzy najlepsze szkoły techniczne wg Rankingu Maturalnego Techników 2017 to:

 1. Technikum Łączności nr 14 ZS Łączności w Krakowie
 2. Technikum Ekonomiczne w ZSE im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 3. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie

Z kolei Ranking Szkół Olimpijskich prezentował 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2015/2016. Na podium znalazły się:

 1. XIII LO w Szczecinie
 2. XIV LO im. St. Staszica w Warszawie
 3. Liceum Akademickie UMK w Toruniu

Podczas Gali posłuchaliśmy występu Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast w holu głównym Centrum Dydaktycznego odbyła się prezentacja kierunków Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, organizacji studenckich działających w naszej Uczelni, Biura Karier oraz Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia. Współorganizatorem Gali było Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe WUM

 

Fot.Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback