Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

II Ogólnopolskie Studenckie Forum Onkologiczne

14 stycznia 2017 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Onkologicznego. Udział w Konferencji wzięło około 200 studentów oraz młodych lekarzy zainteresowanych szeroko rozumianą onkologią (onkologią kliniczną, chirurgią onkologiczną, patomorfologią). Organizatorem Spotkania było Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W oficjalnym otwarciu Konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości honorowych m.in.:

  • Prorektor ds. organizacyjnych i personalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Profesor Andrzej Deptała,
  • Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Profesor Paweł Włodarski,
  • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – Doktor Marta Klimkowska-Misiak,
  • Past – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Profesor Piotr Rutkowski,
  • Past – Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów – Profesor Anna Nasierowska-Guttmejer,
  • Redaktor Naczelny „Nowotwory – Journal of Oncology” – Profesor Edward Towpik.

Wykład inauguracyjny „Onkologiczne wskazania do przeszczepienia wątroby” wygłosił prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. W dalszej części odbyła się prezentacja 17 zakwalifikowanych prac studenckich w ramach trzech sesji - chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej oraz case reports. Autorzy prac oceniani byli przez 3 komisje jurorskie, którym przewodniczyli prof. Piotr Rutkowski, prof. Andrzej Kawecki, prof. Arkadiusz Jeziorski (krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej). Część wykładową konferencji zamknęła prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. studenckich i kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wystąpieniem poświęconym diagnostyce morfologicznej guzów wątroby.

Nagrodę główną – publikację własnej pracy w formie pełnotekstowego artykułu w „Nowotwory – Journal of Oncology” oraz liczne nagrody książkowe zdobyła Ewa Pielka i współpracownicy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za pracę „Wykorzystanie insuliny jako czynnika uwrażliwiającego w raku piersi”. Nagrodę wręczył prof. Edward Towpik oraz Michał Siwik – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Ponadto, zaprezentowano wyniki konkursu internetowego – I miejsce zdobyła Zofia Alchimowicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na zakończenie Konferencji studenci wzięli udział w licznych warsztatach poświęconych m.in.: szyciu chirurgicznemu, komunikacji lekarza z pacjentem onkologicznym, formułowaniu rozpoznań patomorfologicznych, chirurgicznym stanom nagłym w onkologii, biopsji szpiku, zastosowaniu ultrasonografii w onkologii czy dermatoskopii.

 

Michał Siwik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

 

 

IMG_3314.jpg
IMG_3317.jpg
IMG_3335.jpg
IMG_3338.jpg
IMG_3341.jpg
IMG_3363.jpg
IMG_3368.jpg
IMG_3374.jpg
IMG_3401.jpg
IMG_3404.jpg
IMG_3408.jpg
IMG_3414.jpg
IMG_3416.jpg
IMG_3421.jpg
IMG_3425.jpg
IMG_3431.jpg
IMG_3435.jpg
IMG_3439.jpg
IMG_3453.jpg
IMG_3460.jpg
IMG_3467.jpg
IMG_3487.jpg
IMG_3493.jpg
IMG_3513.jpg
IMG_3524.jpg
IMG_3528.jpg
IMG_3532.jpg
IMG_3539.jpg
IMG_3541.jpg
IMG_3552.jpg
IMG_3560.jpg
IMG_3564.jpg
IMG_3566.jpg
IMG_3568.jpg
IMG_3593.jpg
IMG_3595.jpg
IMG_3600.jpg
IMG_3609.jpg
IMG_3612.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube