Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozpoczęła się trzecia faza projektu badawczego wykrywającego zaburzenia rytmu serca - NoMED-AF

W ramach przedsięwzięcia 3 tys. osób powyżej 65. roku życia zostanie objętych rozpoczynającym się właśnie badaniem, mającym na celu opracowanie sytemu wczesnego wykrywania tzw. niemego migotania przedsionków, czyli takiego, które nie daje objawów. Nieme migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych rodzajów zaburzeń rytmu serca, które aż pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Z ramienia naszej Uczelni w przedsięwzięciu uczestniczą pracownicy I Katedry i Kliniki Kardiologii (dr n. med. Paweł Balsam, dr Michał Peller oraz prof. Grzegorz Opolski).

Projekt jest realizowany w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

Udar niedokrwienny jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i inwalidztwa, a jego leczenie stanowi istotną część kosztów opieki zdrowotnej. Nieme migotanie przedsionków jest znanym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego. Leczenie przeciwkrzepliwe redukuje ryzyko udaru o mechanizmie zatorowym. Wiele przypadków migotania przedsionków pozostaje niewykryte. Ocenia się, że 20-30% udarów o nieustalonej etiologii jest spowodowane przez nieme migotanie przedsionków. Projekt jest ukierunkowany na rozwiązanie tego problemu.

Badanie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie częstości występowania niemego migotania przedsionków w populacji wysokiego ryzyka będzie ostatnią fazą projektu. Projekt umożliwi: opracowanie systemu pozwalającego na wykrycie niemego migotania przedsionków, uzyskanie danych na temat częstości występowania niemego migotania przedsionków i czynnikach ryzyka tej arytmii w populacji 65+. Udział WUM w projekcie dotyczy współprowadzenia badania epidemiologicznego na grupie 3000 pacjentów wraz z późniejszą oceną rokowania.

Liderem projektu jest Kardio-Med Silesia w Zabrzu, w skład konsorcjum oprócz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wchodzą: Comarch, Healthcare, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube