Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Międzynarodowa konferencja “Advanced multimodal assessment of pulmonary arteries in chronic thromboembolic pulmonary hypertension treated with PTPA/BPA”

31 stycznia br. z inicjatywy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizowano międzynarodową konferencję poświęconą zastosowaniu zaawansowanych metod obrazowania tętnic płucnych w diagnostyce i leczeniu inwazyjnym przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH).

 W konferencji, która odbyła się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM uczestniczyli licznie zgromadzeni specjaliści reprezentujący wiodące światowe, europejskie oraz polskie ośrodki wykorzystujące zaawansowane techniki obrazowania wewnątrznaczyniowego, w tym tomografię wiązki stożkowej (cone-beam CT), ultrasonografię wewnątrznaczyniową (IVUS), optyczną koherentną tomografię (OCT)  i prowadnik ciśnieniowy (pressure wire), pozwalające na wiarygodną wizualizację skrzeplin w tętnicach płucnych i ocenę ich hemodynamicznego znaczenia.

W trakcie spotkania wykładowcy – pionierzy udoskonalonej angioplastyki balonowej tętnic płucnych (PTPA) z Kyorin University School of Medicine (Tokyo) prof. Hideaki Yoshino i prof. Toru Satoh, przedstawili długoterminowe wyniki swoich doświadczeń ze stosowania PTPA w leczeniu CTEPH.

Prof. Bernhard Meyer - kierownik Zakładu Radiologii Interwencyjnej Uniwersytetu Medycznego w Hanowerze, jednego z najważniejszych europejskich ośrodków leczenia nadciśnienia płucnego, w tym nadciśnienia o etiologii zakrzepowo-zatorowej, zaprezentował zaawansowane angiograficzne i tomograficzne metody obrazowania tętnic płucnych.

Następnie prof. Jolanta Kunikowska z Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM i dr Dorota Piotrowska-Kownacka z I Zakładu Radiologii WUM omówiły zastosowanie scyntygrafii płuc i rezonansu magnetycznego serca w diagnostyce i monitorowaniu CTEPH.

Goście z Japonii, dr Takumi Inami, dr Haruhisa Ishiguro i dr Yohei Shigeta, doświadczeni operatorzy wykonujący zabiegi PTPA podzielili się praktycznymi doświadczeniami ze stosowania prowadnika ciśnieniowego i OCT.

Specjaliści z polskich ośrodków leczenia CTEPH: prof. Grzegorz Kopeć z Kliniki Kardiologii CM UJ, prof. Aleksander Araszkiewicz z Kliniki Kardiologii w Poznaniu i dr Marek Roik z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej WUM kierowanego przez prof. Piotra Pruszczyka odnieśli się natomiast do własnych doświadczeń w zakresie wykorzystania zaawansowanych metod obrazowania u chorych leczonych BPA.

Pracownia Hemodynamiki Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej WUM jako pierwsza w Europie wykonuje od 2014 roku zabiegi angioplastyki balonowej monitorowanej IVUS, OCT i pomiarami stosunku ciśnień (PPR-pulmonary pressure ratio) za pomocą prowadnika ciśnieniowego. Tak nowoczesne obrazowanie tętnic płucnych zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność balonowej plastyki tętnic płucnych – metody stanowiącej nową opcję terapeutyczną dla chorych z CTEPH. Dotychczas w naszym Ośrodku przeprowadzono zabiegi w grupie 25 chorych, uzyskując bardzo dobre efekty przy minimalnym ryzyku powikłań.

 

Opracowali: dr M. Roik, prof. P. Pruszczyk.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

IMG_3081.jpg
IMG_3134.jpg
IMG_3329.jpg
IMG_3359.jpg
IMG_3392.jpg
IMG_3422.jpg
IMG_3427.jpg
IMG_3436.jpg
IMG_3443.jpg
IMG_3465.jpg
IMG_3477.jpg
IMG_3483.jpg
IMG_3496.jpg
IMG_3515.jpg
IMG_3530.jpg
IMG_3552.jpg
IMG_3559.jpg
IMG_3576.jpg
IMG_3580.jpg
IMG_3586.jpg
IMG_3589.jpg
IMG_3607.jpg
IMG_3631.jpg
IMG_3656.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback