Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Narodowe Centrum Nauki dofinansuje projekty naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną edycję konkursu SONATA BIS. W grupie projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazły się dwa prowadzone przez naszych badaczy.

Dotację otrzymali: dr hab. Joanna Krystyna Kolmas z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na realizację projektu „Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami” oraz dr hab. Marcin Ufnal - kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalne na projekt pt.: „Udział siarkowodoru i metanu, metabolitów bakterii jelitowych, w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego”.

W ramach konkursu rozpatrzono projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, prowadzącego nowatorskie badania naukowe o charakterze podstawowym.

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback